25
Τρι, Ιουν

Υβριδικό Συνέδριο: Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ενωσιακό Δίκαιο

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Νομική», σε συνεργασία με την Έδρα Jean Monnet με αντικείμενο «Θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δικαιώματα και Δικαστική Ολοκλήρωση» που κατέχει ο Αναπληρωτής Καθηγητής Αλέξανδρος Τσαδήρας, διοργανώνει Υβριδικό Συνέδριο με τίτλο «Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ενωσιακό Δίκαιο» το Σάββατο, 21 Οκτωβρίου 2023.

Κεντρικοί ομιλητές είναι οι εγνωσμένου κύρους:

  • Καθηγητής Paul Craig (University of Oxford), «The EU, Human Rights and Administrative Law: A Temporal Perspective»
  • Καθηγητής Βαλσάμης Μιτσιλέγκας (University of Liverpool), «The Evolution of Human Rights Protection in Europe's Area of Criminal Justice»
  • Καθηγητής Νικόλας Κουντούρης (University College London), «The Human and Labour Rights Dimensions of the European Pillar of Social Rights»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το συνέδριο θα λάβει χώρα μεταξύ 09.30 π.μ. και 15.00 μ.μ. και είναι ανοικτό σε νομικούς, δικηγόρους,  ακαδημαϊκούς, ερευνητές, τεχνοκράτες και στο ευρύ κοινό που ενδιαφέρεται για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενωσιακού και διεθνούς δικαίου. 

Γλώσσα συνεδρίου: Αγγλική

Το συνέδριο είναι πιστοποιημένο/εγκεκριμένο από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο για 5 μονάδες CPDs.

Σύνδεσμος για εγγραφή: https://forms.office.com/e/E7U3ULUvY9

 

Για διά ζώσης συμμετοχή, ο χώρος διεξαγωγής είναι το ξενοδοχείο SEMELI στη Λευκωσία, ενώ θα μεταδίδεται ταυτόχρονα και διαδικτυακά στο κανάλι του ΑΠΚΥ στο YouTube, εδώ:

 

 

Προσθέστε το συνέδριο στο ημερολόγιό σας

AppleGoogleOffice 365OutlookOutlook.comYahoo


Το νέο Προπτυχιακό Πρόγραμμα (ΒΑ) στη Νομική εξ αποστάσεως του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ) προσφέρεται για πρώτη φορά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2023/24. Το Πτυχίο Νομικής του ΑΠΚΥ είναι πιστοποιημένο από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ) και καλύπτει τα μαθήματα των εξετάσεων του Νομικού Συμβουλίου για ασκούμενους δικηγόρους. Αποσκοπεί στην εξοικείωση του φοιτητή με τις σημαντικότερες έννοιες και αρχές που διέπουν το κυπριακό νομικό σύστημα, έτσι όπως αυτό επηρεάζεται από και αλληλεπιδρά με το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σκοπός της Έδρας Jean Monnet στο αντικείμενο EU Institutions, Rights and Judicial Integration που κατέχει ο Αναπλ. Καθηγ. Ενωσιακού Δικαίου του ΑΠΚΥ Αλέξανδρος Τσαδήρας είναι η προώθηση της περαιτέρω έρευνας, συγγραφής και διδασκαλίας στη θεματική «Θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δικαιώματα και Δικαστική Ολοκλήρωση». Ειδικότερα, η Έδρα αποσκοπεί μεταξύ άλλων (α) στη δημιουργία γνώσης που μπορεί να υποστηρίξει τη χάραξη πολιτικής της Ε.Ε. και να ενισχύσει τον ρόλο της σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, (β) στην ενθάρρυνση του διαλόγου μεταξύ του ακαδημαϊκού κόσμου και της κοινωνίας, και (γ) στη διάδοση της γνώσης για θέματα της Ε.Ε. στην ευρύτερη κοινωνία.