22
Σαβ, Ιουν

ouc library logo new

Γενικές Πληροφορίες

Στην ενότητα αυτή παρέχονται πληροφορίες για τη Βιβλιοθήκη, αναφορικά με :

  • τρόπο λειτουργίας,
  • στοιχεία επικοινωνίας,
  • ωράριο λειτουργίας,
  • χρήσιμα έντυπα και ηλεκτρονικές αιτήσεις,
  • ενεργές συνεργασίες με τρίτους οργανισμούς και Ιδρύματα.

 

Γνωρίστε μας

Αποστολή-Όραμα-Αξίες

Κανόνες Λειτουργίας

Ωράριο Βιβλιοθήκης

Στοιχεία Επικοινωνίας -- "Ρωτήστε μας...."

Στοιχεία Προσωπικού

Αιτήσεις - Έντυπα

Συνεργασίες - Δείκτες