25
Τρι, Ιουν

ouc library logo new

Hlektronika vivlia

Ηλεκτρονικά Βιβλία

Η Βιβλιοθήκη του ΑΠΚυ, μέσω της συμμετοχής της στην Κοινοπραξία Κυπριακών Βιβλιοθηκών (ΚΚΥΒ), διαθέτει συνδρομή σε εκατοντάδες χιλιάδες ηλεκτρονικά βιβλία πλήρους κειμένου. Η πρόσβαση είναι δυνατή από οποιονδήποτε ηλεκτρονικό υπολογιστή συνδεδεμένο στο Πανεπιστημιακό δίκτυο ή/και μέσω του ενδιάμεσου παροχέα “OPEN ATHENS”.

Οι συλλογές παρουσιάζονται πιο κάτω ανά εκδότη/προμηθευτή:

Ebook Central (ProQuest)
Διεπιστημονική πλατφόρμα, η οποία παρέχει πρόσβαση σε εκατοντάδες χιλιάδες ακαδημαϊκά η-βιβλία.

Το η-βιβλίο μπορεί να διαβαστεί online, αλλά για την καταβίβαση (download) του περιεχομένου και τον δανεισμό του για 7 μέρες, απαιτείται η δημιουργία προσωπικού λογαριασμού. Για οδηγίες δείτε το σχετικό βοήθημα.

EBSCOhost eBook Collection

Διεπιστημονική πλατφόρμα, η οποία παρέχει πρόσβαση σε εκατοντάδες χιλιάδες ακαδημαϊκά η-βιβλία.

Το η-βιβλίο μπορεί να διαβαστεί online, αλλά για την καταβίβαση (download) του περιεχομένου και τον δανεισμό του για 7 μέρες απαιτείται η δημιουργία προσωπικού λογαριασμού. Οδηγίες αξιοποίησης.

Elsevier e-books
Ο εκδότης Elsevier, μέσω της πλατφόρμας του ScienceDirect, παρέχει πρόσβαση σε χιλιάδες η-βιβλία, όπως παρουσιάζονται πιο κάτω:

Emerald  eBook Series
Παρέχει πρόσβαση σε εκατοντάδες η-βιβλία σε διάφορα επιστημονικά πεδία (επιλέξτε το σημείο “only content I have access to” και την επιλογή “Book” ή “Book Series” για πρόσβαση στο πλήρες κείμενο).

IEEE Proceedings
Από την πλατφόρμα IEEE Xplore Digital Library η ΒΠΚ διαθέτει πρόσβαση στη βάση IEEE/IET Electronic Library (IEL), που συμπεριλαμβάνει, μεταξύ άλλων, Conference proceedings και Standards στις πιο κάτω συλλογές:

Oxford Reference Online (ORO)
Παρέχεται πρόσβαση στο πλήρες κείμενο εκατοντάδων λεξικών, εγκυκλοπαιδειών και άλλων έργων αναφοράς του Oxford University Press.

Oxford Scholarship Online

Παρέχεται πρόσβαση στα ηλεκτρονικά βιβλία των συλλογών:

Royal Society of Chemistry eBook Collection
Παρέχεται πρόσβαση σε εκατοντάδες η-βιβλία που καλύπτουν όλους τους τομείς των χημικών επιστημών και έχουν εκδοθεί μεταξύ 1968-2009.
Στο πιο κάτω αρχείο εμφανίζονται καταχωρημένοι με αλφαβητική σειρά, όλοι οι διαθέσιμοι τίτλοι πλήρους κειμένου.

Διαθέσιμοι τίτλοι Ηλεκτρονικών Βιβλίων από την Royal Society of Chemistry

Springer Full eBook Package (Copyright Years 2005-2018)
Ο εκδότης Springer παρέχει πρόσβαση σε δεκάδες χιλιάδες η-βιβλία, όπως παρουσιάζονται πιο κάτω:

Wiley ebooks – Πολυθεματική πλατφόρμα ηλεκτρονικών βιβλίων.

WILEY InterScience
Παρέχει πρόσβαση σε εκατοντάδες ηλεκτρονικά βιβλία. Στο πιο κάτω αρχείο εμφανίζονται με αλφαβητική σειρά, όλοι οι επιλεγμένοι τίτλοι.

Επιλεγμένοι τίτλοι ηλεκτρονικών βιβλίων από Wiley.