Sidebar

12
Παρ, Ιουλ

The OpenEU: Το Πανευρωπαϊκό Ανοικτό Πανεπιστήμιο δημιουργείται με το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου στη συμμαχία εξ αποστάσεως και συμβατικού τύπου Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων

Η συμμαχία OpenEU, την οποία συντονίζει το Universitat Oberta de Catalunya (UOC), φέρνει μαζί 14 πανεπιστήμια – μεταξύ αυτών το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου- και 13 ακαδημαϊκά ιδρύματα, πανεπιστημιακά δίκτυα, μη κυβερνητικές οργανώσεις και επιχειρήσεις από όλη την Ευρώπη, με στόχο να δημιουργήσει ένα Πανευρωπαϊκό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Το OpenEU είναι μία από τις 14 νέες συμμαχίες που έλαβαν χρηματοδότηση στο πλαίσιο της τελευταίας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρωτοβουλία «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια 2024». Περιποιεί ιδιαίτερη τιμή για το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, αλλά και για τη χώρα ευρύτερα, η συμμετοχή στην κοινοπραξία OpenEU, η οποία θα συμβάλει στον ψηφιακό μετασχηματισμό των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και στην ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική πράξη.

Ο στόχος του OpenEU, του πρώτου Πανευρωπαϊκού Ανοικτού Πανεπιστημίου, είναι να ενισχύσει την ψηφιακή, πράσινη και κοινωνική διάσταση του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, προσφέροντας πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας προγράμματα σπουδών και διά βίου μάθησης. Επιδιώκει επίσης να συμβάλει στην ενίσχυση των διεθνών εμπειριών των φοιτητών και στον ψηφιακό μετασχηματισμό των Πανεπιστημίων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να υποστηρίξει το έργο OpenEU ως μέρος της πρωτοβουλίας «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια», επιλέγοντάς το ανάμεσα από 56 προτάσεις που υποβλήθηκαν από ευρωπαϊκές συμμαχίες, και διασφαλίζοντας χρηματοδότηση ύψους 14,4 εκατομμυρίων Ευρώ. Η συμμαχία OpenEU συγκεντρώνει τα κορυφαία ανοικτά και εξ αποστάσεως πανεπιστήμια της Ευρώπης, καθώς και πέντε πανεπιστήμια με φυσική παρουσία που είναι δεσμευμένα να προωθήσουν τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό. Μαζί προάγουν εκπαίδευση με επίκεντρο τον φοιτητή, περιεκτική, ψηφιακή και πράσινη.

Ο Πρύτανης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Πέτρος Πασιαρδής σημειώνει: «Οι συμμαχίες Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων είναι το παρόν και το μέλλον της ανώτατης εκπαίδευσης. Η συμμαχία OpenEU είναι μία μοναδική ευκαιρία να επεκταθεί ο αντίκτυπος και τα οφέλη της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αλλά και να προωθηθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός των Πανεπιστημίων της Ευρώπης. Στο OpenEU θα ενώσουν δυνάμεις εξ αποστάσεως και συμβατικού τύπου Πανεπιστήμια με κοινωνικούς φορείς, επιχειρήσεις, δίκτυα και άλλους οργανισμούς, ώστε το πεδίο της ανώτατης εκπαίδευσης να επεκταθεί σε κάθε γωνιά της Ευρώπης, σε κάθε πολίτη που οραματίζεται εκπαίδευση χωρίς περιορισμούς και χωρίς αποκλεισμούς. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου εμπνέει και εμπνέεται από αυτήν τη συμμαχία και επιδιώκει να συμβάλει στη θεμελίωση ενός καλύτερου μέλλοντος για την ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση».


Το OpenEU εκπροσωπεί πάνω από 368.000 φοιτητές (η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων δεν είναι παραδοσιακοί φοιτητές, αλλά άτομα με μέση ηλικία τα 36 έτη, που εργάζονται και σπουδάζουν ταυτόχρονα), περισσότερους από 709.000 απόφοιτους και 24.000 μέλη ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού. Οι βασικοί εταίροι του OpenEU είναι: Bifröst University (Ισλανδία) Daugavpils University (Λετονία), FernUniversität in Hagen (Γερμανία), Hellenic Open University (Ελλάδα), Open Universiteit (Ολλανδία), Open University of Cyprus (Κύπρος), Universidad Nacional de Educación a Distancia (Ισπανία), Universidade Aberta (Πορτογαλία), Universitat Oberta de Catalunya (Ισπανία) και St Cyril and St Methodius University of Veliko Tarnovo (Βουλγαρία). Συμπράττουν με το OpenEU τα Πανεπιστήμια: Open University (Ηνωμένο Βασίλειο), Fan S. Noli University (Αλβανία), Ukrainian Engineering Pedagogics Academy (Ουκρανία) και MIT University (Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας), καθώς και τα πανεπιστημιακά δίκτυα: European Association of Distance Teaching Universities (EADTU), International Association of Universities (IAU), Mediterranean Universities Union (UNIMED) και Fédération Interuniversitaire de l'enseignement à distance (FIED). Υποστηρικτές της διασύνδεσης του OpenEU με την κοινωνία και την αγορά εργασίας θα είναι οι εξής φορείς: Brightlands Smart Services Campus, Bulgarian Industrial Association (BIA), Mentoring Europe, SECARTYS, Stifterverband, Bulgaria's Digital National Alliance, EUROCITIES association, και European Leader Association For Rural Development (ELARD).


Σχετικά με την πρωτοβουλία Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια

Οι συμμαχίες ευρωπαϊκών πανεπιστημίων φέρνουν σε επαφή μια νέα γενιά Ευρωπαίων και τους επιτρέπουν να σπουδάζουν και να εργάζονται σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, σε διάφορες γλώσσες, καθώς και σε διάφορους τομείς και ακαδημαϊκούς κλάδους. Οι φοιτητές μπορούν να αποκτήσουν πτυχίο υψηλού επιπέδου συνδυάζοντας σπουδές σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, συμβάλλοντας στη διεθνή ελκυστικότητα και ανταγωνιστικότητα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ευρώπης. Οι συμμαχίες αυτές φέρνουν επίσης καινοτομία στις περιφέρειες της Ευρώπης, επιτρέποντας στους φοιτητές να συνεργάζονται με ακαδημαϊκούς, ερευνητές, επιχειρήσεις, πόλεις, αρχές και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.


Η συμμαχία OpenEU χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συγκεκριμένα τη δράση Erasmus+ European Universities Alliances

OpenEU

 

OpenEU 1

OpenEU 2