20
Πεμ, Ιουν

Τρεις ακαδημαϊκοί του ΑΠΚΥ στους κορυφαίους επιστήμονες παγκοσμίως στα επιμέρους ερευνητικά πεδία τους σύμφωνα με μελέτη

Το υψηλής ποιότητας και διεθνούς απήχησης επιστημονικό έργο του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ) και ο αντίκτυπος της έρευνας και των δημοσιεύσεων των μελών ΔΕΠ του αντικατοπτρίζεται στη συμπερίληψη –για δεύτερο κατά σειρά έτος– τριών (3) ακαδημαϊκών του ΑΠΚΥ μεταξύ των κορυφαίων επιστημόνων παγκοσμίως. H εν λόγω κατάταξη προκύπτει από την αξιολόγηση επικαιροποιημένων δεδομένων τον Αύγουστο του 2021 που λαμβάνει υπόψη της η επιστημονική μελέτη με τίτλο «Updated science-wide author databases of standardized citation indicators», την οποία δημοσίευσε τον περασμένο μήνα ομάδα ερευνητών και καθηγητών του εκδοτικού οίκου Elsevier BV και του Stanford University των ΗΠΑ.

Με βάση τον αντίκτυπο του δημοσιευμένου έργου τους καθόλη τη διάρκεια της ακαδημαϊκής και ερευνητικής σταδιοδρομίας τους, αλλά και με βάση το έργο τους για το 2020, στην κατάταξη συγκαταλέγονται εκ νέου οι εξής ακαδημαϊκοί του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου:

  • Καθηγητής Μιχαλίνος Ζεμπύλας, Θεωρία της Παιδείας/Αναλυτικά Προγράμματα, Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Επιστήμες της Αγωγής», 17η θέση το 2020, 30η θέση -σημαντικά βελτιωμένη σε σχέση με το 2019- στο σύνολο της καριέρας του από 70.063 επιστήμονες στο πεδίο της Εκπαίδευσης/Education.
  • Καθηγητής Γιάννης Μανωλόπουλος, Πληροφορική (Διαχείριση Δεδομένων), Αντιπρύτανης ΑΠΚΥ, 3066η θέση για το σύνολο της καριέρας του από 253.359 επιστήμονες στο πεδίο της Τεχνητής Νοημοσύνης/Artificial Intelligence,
  • Αναπληρωτής Καθηγητής Αντώνης Ζορπάς, Χημική Μηχανική/Μηχανική Περιβάλλοντος, Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος», Εργαστήριο Χημικής Μηχανικής και Μηχανικής Αειφορίας, 357η θέση το 2020, 699η θέση –σημαντικά βελτιωμένη σε σχέση με την κατάταξη του 2019– στο σύνολο καριέρας από 77.304 επιστήμονες στο πεδίο των Επιστημών Περιβάλλοντος/Environmental Sciences.

Η επικαιροποιημένη κατάταξη, η οποία δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο του 2021 και είναι διαθέσιμη εδώ, λαμβάνει υπόψη όλους τους επιστήμονες που δημοσίευσαν πάνω από 5 επιστημονικές εργασίες μέχρι το έτος 2020. Συμπεριλαμβάνονται οι 100.000 κορυφαίοι ερευνητές στον κόσμο σε 22 επιστημονικά πεδία και σε 176 υπο-πεδία, καθώς και το 2% των κορυφαίων ερευνητών εκάστου επιστημονικού πεδίου, καθόλη τη διάρκεια της ακαδημαϊκής σταδιοδρομίας τους. Στην κατάταξη λαμβάνεται υπόψη μια σειρά παραμέτρων, όπως ο αριθμός των πρωτότυπων επιστημονικών εργασιών, η απήχηση και ο αντίκτυπος των εργασιών στην επιστημονική κοινότητα, οι ετεροαναφορές που έχουν λάβει σύμφωνα με τη βάση δεδομένων SCOPUS, κ.ά.

Ο Πρύτανης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Πέτρος Πασιαρδής, συγχαίρει θερμά τα τρία μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του Ιδρύματος για την εξόχως σημαντική τους αρίστευση και υπογραμμίζει ότι «πρόκειται για διάκριση, η οποία καθιστά εμφανές το υψηλής ποιότητας και πλούσιο επιστημονικό έργο των ακαδημαϊκών του Πανεπιστημίου μας, οι οποίοι επιδεικνύουν προσήλωση στη διδασκαλία και στην έρευνα και το πλούσιο έργο τους διακρίνεται σε διεθνές πλέον επίπεδο. Τέτοιες διακρίσεις αντανακλούν και το υψηλό επίπεδο της ποιότητας των σπουδών που παρέχει το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, καθώς και στη δυναμική του να καταξιωθεί στον διεθνή χώρο ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας».

 

TopScientists 2021 1