25
Τρι, Ιουν

Τηλεδιάλεξη: «Η προστασία του περιβάλλοντος σε Ενωσιακό επίπεδο: Πολιτικές και νομικές πτυχές» (4ος Κύκλος τηλεδιαλέξεων Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Μηχανικής Περιβάλλοντος, Χημικής Μηχανικής)

«Η προστασία του περιβάλλοντος σε Ενωσιακό επίπεδο: Πολιτικές και νομικές πτυχές» είναι ο τίτλος της ανοικτής στο κοινό τηλεδιάλεξης του Αλέξανδρου Τσαδήρα, Αναπληρωτή Καθηγητή και Ακαδημαϊκού Υπεύθυνου του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΜΠΣ) «Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ).

Η τηλεδιάλεξη, η οποία εντάσσεται στον 4ο Κύκλο της Σειράς εξειδικευμένων διαλέξεων σε θέματα Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Μηχανικής Περιβάλλοντος και Χημικής Μηχανικής, που διοργανώνει το ΜΠΣ «Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος» του ΑΠΚΥ, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2020. Θα μεταδοθεί διαδικτυακά (ώρα έναρξης 18:00) μέσω των εργαλείων τηλεκπαίδευσης του ΑΠΚΥ στον σύνδεσμο https://tinyurl.com/y3t8h2cy.

Ο Δρ. Αλέξανδρος Τσαδήρας πραγματεύεται το ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος στη βάση Ενωσιακών και εθνικών δικαστικών μηχανισμών, οι οποίοι κρίνονται ελλιπείς με σημαντικά περιθώρια βελτίωσης. Αφού οριοθετήσει το πολιτικό και νομικό πλαίσιο του ζητήματοςο ομιλητής θα επικεντρωθεί στο Άρθρο 258 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το οποίο αποτελεί έναν συγκεντρωτικό μηχανισμό επιβολής περιβαλλοντικού δικαίου, και θα εξετάσει την προσφυγή στα εθνικά δικαστήρια ως έναν αποκεντρωμένο τρόπο λήψης μέτρων για την περιβαλλοντική προστασία. Η ανάλυση του δρος Τσαδήρα θα εμπλουτίζεται με συγκεκριμένες αναφορές σε δικαστικές αποφάσεις περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.

Ο Αλέξανδρος Τσαδήρας είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Δικαίου Ευρωπαϊκής Ένωσης  στο ΑΠΚΥ. Σπούδασε νομικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (πτυχίο), στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου (μεταπτυχιακό) και στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης (διδακτορικό). Μεταξύ άλλων, συνεργάζεται τακτικά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε θέματα που αφορούν στην εφαρμογή Ενωσιακού Δικαίου στην Κύπρο και την Ελλάδα.


Την ευθύνη του 4ου Κύκλου της Σειράς των εξειδικευμένων διαλέξεων, που αφορά την περίοδο Νοέμβριος 2020-Μάιος 2021, έχουν τα δύο ερευνητικά εργαστήρια του Προγράμματος «Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος» του ΑΠΚΥ, α) το Εργαστήριο Διαχείρισης Χερσαίων Οικοσυστημάτων με διευθυντή τον Καθηγητή Γιάννη Βογιατζάκη και β) το Εργαστήριο Χημικής Μηχανικής & Μηχανικής Αειφορίας με διευθυντή τον Επίκουρο Καθηγητή Αντώνη Ζορπά. Τη Σειρά υποστηρίζουν το γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος, ο  Σύνδεσμος Επιστημόνων και Μηχανικών Περιβάλλοντος Κύπρου, το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) και η Cyta.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΔΙΑΛΕΞΕΩΝ