25
Τρι, Ιουν

Τηλεδιάλεξη: «Σύγχρονες μέθοδοι και δεδομένα δορυφορικής Τηλεπισκόπησης στην υπηρεσία της περιβαλλοντικής έρευνας»

 

Εγκαινιάζεται στις 11 Νοεμβρίου 2020 ο 4ος Κύκλος της Σειράς εξειδικευμένων διαλέξεων σε θέματα Διαχείρισης & Μηχανικής Περιβάλλοντος και Χημικής Μηχανικής, τον οποίο διοργανώνει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ).

Στην πρώτη τηλεδιάλεξη ομιλητής είναι ο Δρ. Σταύρος Κολιός, Μέλος Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Συντονιστής της Θεματικής Ενότητας «Μεθοδολογία και Τεχνικές Περιβαλλοντικής Έρευνας» του προαναφερόμενου Μεταπτυχιακού προγράμματος του ΑΠΚΥ, και το θέμα της εισήγησής του είναι οι «Σύγχρονες μέθοδοι και δεδομένα δορυφορικής Τηλεπισκόπησης στην υπηρεσία της περιβαλλοντικής έρευνας» (ώρα έναρξης 18:00).

Οι τηλεδιαλέξεις της Σειράς είναι ανοικτές στο ευρύ κοινό και θα μεταδίδονται διαδικτυακά μέσω των εργαλείων τηλεκπαίδευσης του ΑΠΚΥ στον σύνδεσμο https://tinyurl.com/y3t8h2cy.

Ο ομιλητής θα αναφερθεί στις σύγχρονες μεθόδους και τα δεδομένα της δορυφορικής Τηλεπισκόπησης, τα οποία αξιοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο στην αδιάλειπτη παρακολούθηση του γήινου περιβάλλοντος και τον εντοπισμό φαινομένων και συνθηκών που το μεταβάλλουν διαρκώς. Ιδιαίτερη μνεία θα γίνει στους σύγχρονους δορυφόρους και τα αντίστοιχα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος, καθώς και στον ρόλο τους στην εξέλιξη των περιβαλλοντικών ερευνών. Θα αναφερθεί επίσης στη σημαντικότητα και τις προοπτικές αξιοποίησής τους στο πλαίσιο της συνέργειας με άλλες επιστήμες, μεθόδους και εργαλεία χωρικής και στατιστικής ανάλυσης με απώτερο στόχο την παρακολούθηση σε διεθνές επίπεδο των εξελισσόμενων φυσικών φαινομένων και ανθρωπογενών παρεμβάσεων στο περιβάλλον, και την ενημέρωση των αρμόδιων αρχών, ώστε να λαμβάνονται εγκαίρως κατάλληλα μέτρα διαχείρισης και προστασίας.

Ο Δρ. Σταύρος Κολιός έλαβε πτυχίο και μεταπτυχιακό από το Τμήμα Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και διδακτορικό από το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη δορυφορική Τηλεπισκόπηση με έμφαση τη Μετεωρολογία και το Περιβάλλον και άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά.


Την ευθύνη του 4ου Κύκλου της Σειράς των εξειδικευμένων διαλέξεων, που αφορά την περίοδο Νοέμβριος 2020-Μάιος 2021, έχουν τα δύο ερευνητικά εργαστήρια του Προγράμματος «Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος» του ΑΠΚΥ, α) το Εργαστήριο Διαχείρισης Χερσαίων Οικοσυστημάτων με διευθυντή τον Καθηγητή Γιάννη Βογιατζάκη και β) το Εργαστήριο Χημικής Μηχανικής & Μηχανικής Αειφορίας με διευθυντή τον Επίκουρο Καθηγητή Αντώνη Ζορπά. Τη Σειρά υποστηρίζουν το γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος, ο  Σύνδεσμος Επιστημόνων και Μηχανικών Περιβάλλοντος Κύπρου, το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) και η Cyta.


Περίληψη εισήγησης:

Τηλεπισκόπηση, η επιστήμη απόκτησης πληροφορίας για χαρακτηριστικά ή φαινόμενα στην επιφάνεια της γης από απόσταση, έχει συνεισφέρει σημαντικά στην παρακολούθηση της κατάστασης του περιβάλλοντος τα τελευταία 50 χρόνια... Ποια είναι τα πλέον σύγχρονα δεδομένα και δορυφορικά όργανα που σχετίζονται με την παρατήρηση της Γης και τη σε βάθος παρακολούθηση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, ώστε να αξιοποιούνται στην περιβαλλοντική έρευνα; Ποια είναι η χωρική, χρονική και φασματική τους ανάλυση και ποιές είναι οι συνήθεις εφαρμογές τους σε ερευνητικό, αλλά κυρίως πρακτικό επίπεδο για χάραξη πολιτικής και λήψης μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος; Πώς παρέχονται τα δορυφορικά αυτά δεδομένα στους τελικούς χρήστες και ποια είναι τα βασικά εργαλεία/γνώσεις που απαιτούνται για τη σωστή και ολοκληρωμένη χρήση τους; Αυτά είναι ορισμένα από τα ερωτήματα που θα επιχειρήσει να απαντήσει ο Δρ. Σταύρος Κολιός ) στην τηλε-διάλεξη με τίτλο «Σύγχρονες μέθοδοι και δεδομένα δορυφορικής Τηλεπισκόπησης στην υπηρεσία της περιβαλλοντικής έρευνας».

H διάλεξη θα επικεντρωθεί στις σύγχρονες μεθόδους και τα δεδομένα της δορυφορικής Τηλεπισκόπησης, τα οποία αξιοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο στην αδιάλειπτη παρακολούθηση του γήινου περιβάλλοντος και τον εντοπισμό φαινομένων και συνθηκών που το μεταβάλλουν διαρκώς. Ιδιαίτερη μνεία θα γίνει στους σύγχρονους δορυφόρους και τα αντίστοιχα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος καθώς και στον ρόλο τους στην εξέλιξη των περιβαλλοντικών ερευνών. Θα τονιστεί ακόμη η αναγκαιότητα των σύγχρονων δορυφόρων στη μελέτη της ατμόσφαιρας και στη σημαντική βελτίωση στους τομείς της Μετεωρολογίας και της Κλιματολογίας. Τέλος, θα αναφερθεί η σημαντικότητα και οι προοπτικές αξιοποίησής τους στο πλαίσιο της συνέργειας με άλλες επιστήμες, μεθόδους και εργαλεία χωρικής και στατιστικής ανάλυσης με απώτερο στόχο την παρακολούθηση σε διεθνές επίπεδο των εξελισσόμενων φυσικών φαινομένων και ανθρωπογενών παρεμβάσεων στο περιβάλλον, και την ενημέρωση των αρμόδιων αρχών, ώστε να λαμβάνονται εγκαίρως κατάλληλα μέτρα διαχείρισης και προστασίας.