22
Πεμ, Φεβ

Προκήρυξη θέσεων Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) που αφορά στη Δημιουργική Γραφή για τα ακαδημαϊκά έτη 2024-2027

Δημοσίευση: 16/02/2024 | Υποβολή αιτήσεων μέχρι: 07/03/2024 (στις 13:00 μ.μ.)

 

[ΛΗΞΗ] Θέσεις για μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) για τα ακαδημαϊκά έτη 2024-2025, 2025-2026 & 2026-2027

Δημοσίευση: 01/12/2023 | Υποβολή αιτήσεων μέχρι: 12/01/2024 (στις 13:00 μ.μ.)

 

[ΛΗΞΗ] Τρεις (3) θέσεις Μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) στη Σχολή Οικονομικων Επιστημών & Διοίκησης και στη Σχολή Θετικών & Εφαρμοσμένων Επιστημών

Δημοσίευση: 19/05/2023 | Υποβολή αιτήσεων μέχρι 06/09/2023 (στις 13:00 μ.μ., GMT+3, ώρα Κύπρου/Ελλάδας)

 

[ΛΗΞΗ] Μία (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης

Δημοσίευση: 23/12/2022 | Υποβολή αιτήσεων μέχρι 28/03/2023 - Παράταση αιτήσεων μέχρι 09/05/2023 (στις 13:00 μ.μ., GMT+3, ώρα Κύπρου/Ελλάδας)

 

[ΛΗΞΗ] Θέσεις για μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 σε 5 προγράμματα σπουδών

Δημοσίευση: 10/02/2023 | Υποβολή αιτήσεων μέχρι: 03/03/2023 (στις 13:00 μ.μ.)

 

[ΛΗΞΗ] Μία (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Δημοσίευση: 16/12/2022 | Υποβολή αιτήσεων μέχρι 21/03/2023 (στις 13:00 μ.μ., GMT+3, ώρα Κύπρου/Ελλάδας)

 

[ΛΗΞΗ] Θέσεις για μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) για τα ακαδημαϊκά έτη 2022/23 και 2023/24

Δημοσίευση: 14/10/2022 | Υποβολή αιτήσεων μέχρι: 31/10/2022 (στις 13:00 μ.μ.)

 

[ΛΗΞΗ] Δύο (2) θέσεις Μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) στη Σχολή Οικονομικων Επιστημών & Διοίκησης και στη Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών

Δημοσίευση: 09/09/2022 | Υποβολή αιτήσεων μέχρι 13/12/2022 (στις 13:00 μ.μ., GMT+3, ώρα Κύπρου/Ελλάδας)

 

[ΛΗΞΗ] Θέσεις για μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) για τα ακαδημαϊκά έτη 2022/23 και 2023/24

Δημοσίευση: 21/01/2022 | Υποβολή αιτήσεων μέχρι: 15/02/2022 (στις 13:00 μ.μ.)

 

[ΛΗΞΗ] Οκτώ (8) Θέσεις Μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών & Διοίκησης και στη Σχολή Θετικών & Εφαρμοσμένων Επιστημών

Δημοσίευση: 05/11/2021 | Υποβολή αιτήσεων μέχρι: 04/02/2022 (στις 13:00 μ.μ. ώρα Κύπρου/Ελλάδας)

 

[ΛΗΞΗ] Θέσεις για μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) για τα ακαδημαϊκά έτη 2021/22, 2022/23 και 2023/24

Δημοσίευση: 23/04/2021 | Υποβολή αιτήσεων μέχρι: 11/05/2021 (στις 13:00 μ.μ.)

 

[ΛΗΞΗ] Θέσεις για μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) για τα ακαδημαϊκά έτη 2021/22, 2022/23 και 2023/24

Δημοσίευση: 18/12/2020 | Υποβολή αιτήσεων μέχρι: 18/01/2021 (στις 13:00 μ.μ.)

 

[ΛΗΞΗ] Θέσεις για μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Δημοσίευση: 16/10/2020 | Υποβολή αιτήσεων μέχρι: 30/10/2020 (στις 13:00 μ.μ.)

 

[ΛΗΞΗ] Θέσεις για μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Δημοσίευση: 03/07/2020 | Υποβολή αιτήσεων μέχρι: 17/07/2020 (στις 13:00 μ.μ.)

 

[ΛΗΞΗ] Mία (1) θέση Αναπληρωτή Καθηγητή στη γνωστική περιοχή "Χημική Μηχανική Περιβάλλοντος"

 

[ΛΗΞΗ] Θέσεις για μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Δημοσίευση: 28/02/2020 | Υποβολή αιτήσεων μέχρι: 27/03/2020


Καθήκοντα Ακαδημαϊκού Υπευθύνου Προγραμμάτων Σπουδών, Μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Συντονιστών Θεματικών Ενοτήτων

Προσόντα Αναπληρωτή Καθηγητή ή/και Καθηγητή

Προσόντα Λέκτορα ή/και Επίκουρου Καθηγητή