19
Κυρ, Μάι

Η δράση Erasmus+ Διεθνής Κινητικότητα υποστηρίζει την κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης από και προς τρίτες χώρες (τις λεγόμενες «Χώρες Εταίρους» του προγράμματος Erasmus+).

Στο πλαίσιο του έργου KA107 – 2020του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου χρηματοδοτείται η κινητικότητα προσωπικού από / προς συνεργαζόμενα με το ΑΠΚΥ πανεπιστήμια που εδρεύουν στο Ισραήλ.

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του ΑΠΚΥ κατά την 58η Συνεδρία του, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 23 Φεβρουαρίου, ενέκρινε την εξής σειρά κατάταξης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν για την κινητικότητα ακαδημαϊκών για διδασκαλία στο ΑΠΚΥ το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023:

A/A

Ονοματεπώνυμο

Πανεπιστήμιο Προέλευσης

Πρόγραμμα Σπουδών για Διδασκαλία στο ΑΠΚΥ

1

R. AJ.

An-Najah National University

  • Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Τραπεζική και Χρηματοοικονομική»
  • Διιδρυματικό Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Enterprise Risk Management»

2

F. G.

Al Quds Open University

  • Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Τραπεζική και Χρηματοοικονομική», The Open MBA
3 A. AK. Al-Quds University  
4 A. R. Al-Quds University  
5 J. S. An-Najah National University  
6 B. AA. An-Najah National University  
7 S. M. An-Najah National University