Ανακοινώσεις Erasmus+ - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
16
Τρι, Αυγ

Για έβδομη χρονιά το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) διοργάνωσε Διεθνή Εβδομάδα Επιμόρφωσης στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ (Erasmus+ International Staff Week) με κύριους στόχους, μεταξύ άλλων, την εδραίωση νέων συνεργασιών και την επέκταση υφιστάμενων με Πανεπιστήμια του εξωτερικού, καθώς και την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ μελών του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού του ΑΠΚΥ και των συμμετεχόντων στην εβδομάδα εργασίας. Στο Staff Week, το οποίο διοργάνωσε το Γραφείο Κινητικότητας την εβδομάδα 23-27 Μαΐου 2022, συμμετείχαν με φυσική παρουσία δεκαοκτώ (18) μέλη ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού δεκαεπτά (17) Πανεπιστημίων έντεκα (11) χωρών (Κροατία, Τσεχία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Λίβανος, Παλαιστίνη, Πολωνία, Ρουμανία, Ισπανία, Ιορδανία). Οι κινητικότητες από τρίτες χώρες (Ιορδανία, Λίβανος και Παλαιστίνη) επιχορηγήθηκαν από το ΑΠΚΥ στο πλαίσιο της δράσης Erasmus+ International Mobility.

Οι συμμετέχοντες·ουσες είχαν την ευκαιρία, μέσα από παρουσιάσεις και εργαστήρια, να διαπιστώσουν τις σημαντικές προοπτικές και τα οφέλη που προσφέρει η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Η εξειδίκευση του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου στην τηλεκπαίδευση ήταν και το βασικό σημείο αναφοράς. Το πρόγραμμα κατάρτισης περιελάμβανε, μεταξύ άλλων, παρουσιάσεις σχετικά με την εξ αποστάσεως εκπαιδευτική μεθοδολογία και την ακαδημαϊκή υποστήριξη των φοιτητών·τριών του ΑΠΚΥ, θέματα προσέλκυσης φοιτητών και προώθησης των προγραμμάτων σπουδών, θέματα έρευνας, δικτύωσης και διάχυσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων, ζητήματα που άπτονται της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού και των υπηρεσιών που παρέχει η Βιβλιοθήκη του ΑΠΚΥ, καθώς και θέματα διεθνών συνεργασιών και στρατηγικής ανάπτυξης. Το  Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Μεθοδολογίας και ο Τομέας Τηλεκπαίδευσης και Διαχείρισης Ψηφιακού Περιεχομένου παρουσίασαν την Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης και τα σύγχρονα εργαλεία ψηφιακής διδασκαλίας και μάθησης που αξιοποιεί το ΑΠΚΥ. Οι συμμετέχοντες·ουσες και το προσωπικό του ΑΠΚΥ είχαν, επίσης, την ευκαιρία να συζητήσουν και να ανταλλάξουν ιδέες και προβληματισμούς αναφορικά με τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν τα συμβατικά Πανεπιστήμια στην εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης λόγω της πανδημίας της νόσου covid-19. Το ΑΠΚΥ φιλοξένησε και εκπρόσωπο του ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης, που παρουσίασε τις ευκαιρίες συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Τρίτων Χωρών στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+. Η 7η Διεθνής Εβδομάδα Επιμόρφωσης Erasmus+ περιελάμβανε και πολιτιστικές δράσεις, ώστε οι συμμετέχοντες·ουσες να γνωρίζουν την ιστορία και τον πολιτισμό της Κύπρου.

Η καθιέρωση των επιτυχημένων διεθνών εβδομάδων επιμόρφωσης Erasmus+ στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, με ευρεία συμμετοχή προσωπικού ξένων Πανεπιστημίων, συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη δράσεων κινητικότητας φοιτητών και προσωπικού και διευρύνει τις προοπτικές σύμπραξης και επικοινωνίας με εγνωσμένου κύρους Πανεπιστήμια του εξωτερικού στο πλαίσιο της στρατηγικής διεθνοποίησής του.

 

StaffWeek2022

 

 

 

 

 

 

Η δράση Erasmus+ Διεθνής Κινητικότητα υποστηρίζει την κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης από και προς τρίτες χώρες (τις λεγόμενες «Χώρες Εταίρους» του προγράμματος Erasmus+).

Στο πλαίσιο του έργου KA107 – 2019 του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου χρηματοδοτείται η κινητικότητα προσωπικού από / προς συνεργαζόμενα με το ΑΠΚΥ πανεπιστήμια που εδρεύουν στον Καναδά.

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του ΑΠΚΥ κατά την 39η Συνεδρία του, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 18 Απριλίου 2022, ενέκρινε την εξής σειρά κατάταξης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν για την κινητικότητα ακαδημαϊκών για διδασκαλία στο ΑΠΚΥ το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022:

A/A

Ονοματεπώνυμο

Πανεπιστήμιο Προέλευσης

Πρόγραμμα Σπουδών για Διδασκαλία στο ΑΠΚΥ

1

S. S.

University of British Columbia

  • Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Επιστήμες της Αγωγής»

2

P. M.

University of British Columbia

  •  Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Επιστήμες της Αγωγής»

Η δράση Erasmus+ Διεθνής Κινητικότητα υποστηρίζει την κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης από και προς τρίτες χώρες (τις λεγόμενες «Χώρες Εταίρους» του προγράμματος Erasmus+).

Στο πλαίσιο του έργου KA107 – 2019 του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου χρηματοδοτείται η κινητικότητα προσωπικού από / προς συνεργαζόμενα με το ΑΠΚΥ πανεπιστήμια που εδρεύουν στην Ιορδανία.

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του ΑΠΚΥ κατά την 37η Συνεδρία του, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 23 Μαρτίου 2022, ενέκρινε την εξής σειρά κατάταξης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν για την κινητικότητα ακαδημαϊκών για διδασκαλία στο ΑΠΚΥ το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022:

A/A

Ονοματεπώνυμο

Πανεπιστήμιο Προέλευσης

Πρόγραμμα Σπουδών για Διδασκαλία στο ΑΠΚΥ

1

R.A.S.

Jordan University of Science and Technology

  • Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Διοίκηση Μονάδων Υγείας»
  • Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Εφαρμογμένη Πληροφορική της Υγείας και Τηλεϊατρική»

2

A. M.

Jordan University of Science and Technology

 

 

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του ΑΠΚΥ κατά την 36η Συνεδρία του, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 04 Μαρτίου 2022, ενέκρινε την εξής σειρά κατάταξης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν για την κινητικότητα ακαδημαϊκών για διδασκαλία στο ΑΠΚΥ το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022:

A/A

Ονοματεπώνυμο

Πανεπιστήμιο Προέλευσης

Πρόγραμμα Σπουδών για Διδασκαλία στο ΑΠΚΥ

1

W. A. A.

Hashemite University

  • Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Διοίκηση Επιχειρήσεων»
  • Postgraduate Programme “Master of Business Administration – MBA”

2

H. A. A. S. A.

Hashemite University

 

3

Τ. Κ.

Applied Science Private University

 
4 A. M. B. Applied Science Private University  
5 W. F. T. Jordan University of Science and Technology  
6 B. D. Jordan University of Science and Technology  

Η δράση Erasmus+ Διεθνής Κινητικότητα υποστηρίζει την κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης από και προς τρίτες χώρες (τις λεγόμενες «Χώρες Εταίρους» του προγράμματος Erasmus+).

Στο πλαίσιο του έργου KA107 – 2019 του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου χρηματοδοτείται η κινητικότητα προσωπικού από / προς συνεργαζόμενα με το ΑΠΚΥ πανεπιστήμια που εδρεύουν στον Λίβανο.

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του ΑΠΚΥ κατά την 36η Συνεδρία του, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 04 Μαρτίου 2022, ενέκρινε την εξής σειρά κατάταξης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν για την κινητικότητα ακαδημαϊκών για διδασκαλία στο ΑΠΚΥ το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022:

 

A/A 

Ονοματεπώνυμο

Πανεπιστήμιο Προέλευσης

Πρόγραμμα Σπουδών για Διδασκαλία στο ΑΠΚΥ

1

S. M.

Lebanese University

  • Προπτυχιακό πρόγραμμα «Οικονομικά»
  • Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Τραπεζική και Χρηματοοικονομική»

2

Y. A.

American University of Beirut  

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος»

3

Α. C. F.

Lebanese University

 

Το Γραφείο Κινητικότητας του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου προγραμματίζει τη διοργάνωση της 7ης Διεθνούς Εβδομάδας Κατάρτισης Προσωπικού (Erasmus+ International Staff Week), στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Κινητικότητας Erasmus+, από τις 23 μέχρι τις 27 Μαΐου 2022.

Με τον περιορισμό της πανδημίας της νόσου covid-19 η Διεθνής Εβδομάδα Κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία και αναμένεται να συμμετάσχουν μέλη του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού Πανεπιστημίων από ευρωπαϊκές και τρίτες χώρες. Κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα α) να γνωρίσουν το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το μοναδικό ΑΕΙ της χώρας που προσφέρει σπουδές αποκλειστικά εξ αποστάσεως, την εκπαιδευτική του μεθοδολογία και τις βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αλλά και β) να συνεργαστούν με συναδέλφους άλλων πανεπιστημίων, να μοιραστούν τις εμπειρίες τους, να συζητήσουν τις προοπτικές και τις προκλήσεις της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, να συμμετάσχουν σε workshops και να ανταλλάξουν απόψεις σε θέματα διεθνών σχέσεων, κινητικότητας φοιτητών και προσωπικού, διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, υποστήριξης των φοιτητών, έρευνας, και άλλα.

Περισσότερες πληροφορίες: http://staffmobility.eu/staffweek/7th-erasmus-international-week-open

Επικοινωνία:

EU20flag Erasmus2B vect POS

Γραφείο Κινητικότητας, Πρυτανεία

erasmus@ouc.ac.cy


[ENGLISH TEXT]

The Open University of Cyprus, a public University specialised in open and distance education, is organising its 7th Erasmus+ International Staff Week, which will take place in Nicosia, Cyprus, between May 23 and May 27 (inclusive). The International Staff Week is organised within the framework of the Erasmus+ programme, and all participants can secure funding from their University (grant for Staff Training) to cover their traveling and subsistence in Cyprus.

During the Staff Week, participants will have the unique opportunity to network with colleagues from other Universities, discuss the challenges of Erasmus+ mobility programmes, open and distance education, participate in workshops, discuss and exchange ideas and best practices in the areas of international relations, marketing, research, eLearning, student support and more. Furthermore, the programme will include presentations and cultural activities so that participants can discover the culture and rich history of Cyprus.

More information: http://staffmobility.eu/staffweek/7th-erasmus-international-week-open

Contact details:

EU20flag Erasmus2B vect POS

OUC Mobility Office

Email: erasmus@ouc.ac.cy

Telephone: +357 22 411 717/659