20
Πεμ, Ιουν

Erasmus+ Διεθνής Κινητικότητα

Τι προβλΕπει

Η δράση Erasmus+ Διεθνής Κινητικότητα υποστηρίζει την κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης από και προς τρίτες χώρες (τις λεγόμενες «Χώρες Εταίρους» του προγράμματος Erasmus+). Συγκεκριμένα :

 • Κινητικότητα φοιτητών για περιόδους σπουδών σε συνεργαζόμενο πανεπιστήμιο (δράση SMS)
 • Κινητικότητα φοιτητών για πρακτική άσκηση (δράση SMP)
 • Κινητικότητα προσωπικού για διδασκαλία σε συνεργαζόμενο πανεπιστήμιο του εξωτερικού (ελάχιστη διάρκεια διδασκαλίας: 8 διδακτικές ώρες την εβδομάδα) (δράση STA)
 • Κινητικότητα προσωπικού για συμμετοχή σε δραστηριότητες κατάρτισης (εξαιρουμένης της συμμετοχής σε συνέδρια) ή παρακολούθησης εργασίας σε συνεργαζόμενο ίδρυμα, ή άλλο οργανισμό του εξωτερικού (δράση STT)

Οι δραστηριότητες διεθνούς κινητικότητας

 •  Ενισχύουν την ανταλλαγή φοιτητών, ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού μεταξύ ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και πανεπιστημίων τρίτων χωρών.
 • Διευρύνουν τις ευκαιρίες και δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων της Ευρώπης και τρίτων χωρών σε εκπαιδευτικό/ερευνητικό επίπεδο.
 • Υποστηρίζουν την ανταλλαγή καλών πρακτικών σε θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης.

 

ΔυνητικοΙ ΔικαιοΥχοι

 • Φοιτητές όλων των επιπέδων
 • Ακαδημαϊκό Προσωπικό
 • Διοικητικό Προσωπικό

 

ΕπιλΕξιμες χΩρες και συνεργαζΟμενα πανεπιστΗμια

Για την περίοδο 2017 - 2019 το ΑΠΚΥ έχει εξασφαλίσει κονδύλια για κινητικότητες προς και από πανεπιστήμια-εταίρους, που εδρεύουν στις εξής χώρες: Αυστραλία, Ιράν, Ιορδανία, Λίβανος, Παλαιστίνη, Ρωσία, Ουκρανία, Νότιος Αφρική, Σερβία, Γεωργία και Τυνησία.

 

ΠροϋποθΕσεις συμμετοχΗς

Απαραίτητη προϋπόθεση για την κινητικότητα φοιτητών (πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών) και προσωπικού (ακαδημαϊκού και διοικητικού) από και προς τις Χώρες Εταίρους είναι η συνομολόγηση Διαπανεπιστημιακής Συμφωνίας Erasmus+ (Erasmus+ Inter-Institutional Agreement) μεταξύ των ιδρυμάτων υποδοχής και προέλευσης. Με την υπογραφή της Συμφωνίας αυτή τα πανεπιστήμια των Xωρών Εταίρων δεσμεύονται να τηρήσουν τους όρους που εμπεριέχονται στον Πανεπιστημιακό Χάρτη Erasmus+.

Ειδικά για την κινητικότητα φοιτητών για σπουδές: Η συμφωνία των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων για την αναγνώριση των πιστωτικών μονάδων (ECTS ή άλλες) που αποκτούν οι φοιτητές στο πλαίσιο της κινητικότητάς τους.

 

 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΠΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ

Δυνητική διάρκεια κινητικότητας :

Τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες μέχρι δύο (2) μήνες. Λόγω περιορισμένου προϋπολογισμού, κάθε Δικαιούχος δεν μπορεί να λάβει χορηγία Erasmus+ (ημερήσιο επίδομα) για περισσότερες από πέντε (5) επιλέξιμες εργάσιμες ημέρες, μη συμπεριλαμβανομένων των ημερών του ταξιδιού.

Προϋποθέσεις και υλοποίηση κινητικότητας :

 • Ο Δικαιούχος, εισερχόμενος ή εξερχόμενος διδάσκων, υποχρεούται να διδάξει τουλάχιστον οκτώ (8) διδακτικές ώρες την εβδομάδα.
 • Η επιλέξιμη διδασκαλία απαιτεί και προϋποθέτει τη φυσική παρουσία φοιτητών. Για τους εισερχόμενους διδάσκοντες, το οικείο πρόγραμμα σπουδών του ΑΠΚΥ αναλαμβάνει τη διοργάνωση διαλέξεων ή/και σεμιναρίων όπου η παρουσία φοιτητών του προγράμματος θα είναι απαραίτητη.

 

 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ

Δυνητική διάρκεια κινητικότητας :

Τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες μέχρι δύο (2) μήνες. Λόγω περιορισμένου προϋπολογισμού, κάθε Δικαιούχος δεν μπορεί να λάβει χορηγία Erasmus+ (ημερήσιο επίδομα) για περισσότερες από πέντε (5) επιλέξιμες εργάσιμες ημέρες, μη συμπεριλαμβανομένων των ημερών του ταξιδιού.

 

 KΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ

Δυνητική διάρκεια κινητικότητας :

 Η ελάχιστη περίοδος κινητικότητας των φοιτητών για σπουδές είναι τρεις (3) μήνες, ενώ για πρακτική άσκηση είναι δύο (2) μήνες. Και για τις δύο δράσεις η μέγιστη διάρκεια κινητικότητας είναι  δώδεκα (12) μήνες.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων:

Το Γραφείο Κινητικότητας προκηρύσσει τις διαθέσιμες θέσεις και ενημερώνει τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας του ΑΠΚΥ αναφορικά με τις διαδικασίες και τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων για κάθε ακαδημαϊκό έτος.

 

ΧρηματοδΟτηση

 •  Έξοδα μετακίνησης

 Εισερχόμενοι & Εξερχόμενοι Φοιτητές, Εισερχόμενο & Εξερχόμενο Προσωπικό

Υπολογίζονται βάσει της διανυόμενης απόστασης του κάθε συμμετέχοντα. Οι αποστάσεις υπολογίζονται με τη χρήση του ειδικού εργαλείου υπολογισμού αποστάσεων της ΕΕ: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en και η χορηγία κατά περίπτωση αναφέρεται στον ακόλουθο πίνακα:

Διανυόμενες αποστάσεις

Ποσό ανά συμμετέχοντα (€)

Μεταξύ 10 και 99 Χιλιομέτρων

20

Μεταξύ 100 και 499 Χιλιομέτρων

180

Μεταξύ 500 και 1999 χιλιομέτρων

275

Μεταξύ 2000 και 2999 χιλιομέτρων

360

Μεταξύ 3000 και 3999 χιλιομέτρων

530

Μεταξύ 4000 και7999 χιλιομέτρων

820

Ίσες η μεγαλύτερες των 8000 χιλιομέτρων

1.500

 

 • Χορηγία διαβίωσης

 Εισερχόμενοι & Εξερχόμενοι Φοιτητές 

Το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης του φοιτητή Erasmus+ καθορίζεται ως εξής:

Είδος Κινητικότητας

Ποσό Μηνιαίας Επιχορήγησης (€)

Εξερχόμενες Κινητικότητες

700

Εισερχόμενες Κινητικότητες

850

 

  Εισερχόμενο & Εξερχόμενο Προσωπικό

Το ποσό της ημερήσιας επιχορήγησης Erasmus+ για κάθε επιλέξιμη διανυκτέρευση καθορίζεται ως ακολούθως:

Είδος Κινητικότητας

Ποσό Ημερήσιας Επιχορήγησης (€)

Εξερχόμενες Κινητικότητες

180

Εισερχόμενες Κινητικότητες

160

 

ΕπικοινωνΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Πρυτανεία

Τηλ.: +357 22 411 659 / 944

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 erasmuslogo