03
Κυρ, Μαρ

Η δράση Erasmus+ Διεθνής Κινητικότητα υποστηρίζει την κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης από και προς τρίτες χώρες (τις λεγόμενες «Χώρες Εταίρους» του προγράμματος Erasmus+).

Στο πλαίσιο του έργου KA107 – 2020 του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου χρηματοδοτείται η κινητικότητα φοιτητών από συνεργαζόμενα με το ΑΠΚΥ πανεπιστήμια που εδρεύουν στην Ουκρανία.

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του ΑΠΚΥ ενέκρινε την εξής σειρά κατάταξης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν για την κινητικότητα φοιτητών προς το ΑΠΚΥ κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023:

A/A

Ονοματεπώνυμο

Πανεπιστήμιο Προέλευσης

Πρόγραμμα Σπουδών στο ΑΠΚΥ

1

O. H.

Kyiv National Linguistic University

  • Προπτυχιακό πρόγραμμα «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό»

2

D. L.

Mariupol State University

  • Προπτυχιακό πρόγραμμα «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό»
3 V. K. Kyiv National Linguistic University
  • Προπτυχιακό πρόγραμμα «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό»