19
Κυρ, Μάι

Με μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε η 7η Διεθνής Εβδομάδα Επιμόρφωσης Erasmus+ στο ΑΠΚΥ

Για έβδομη χρονιά το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) διοργάνωσε Διεθνή Εβδομάδα Επιμόρφωσης στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ (Erasmus+ International Staff Week) με κύριους στόχους, μεταξύ άλλων, την εδραίωση νέων συνεργασιών και την επέκταση υφιστάμενων με Πανεπιστήμια του εξωτερικού, καθώς και την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ μελών του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού του ΑΠΚΥ και των συμμετεχόντων στην εβδομάδα εργασίας. Στο Staff Week, το οποίο διοργάνωσε το Γραφείο Κινητικότητας την εβδομάδα 23-27 Μαΐου 2022, συμμετείχαν με φυσική παρουσία δεκαοκτώ (18) μέλη ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού δεκαεπτά (17) Πανεπιστημίων έντεκα (11) χωρών (Κροατία, Τσεχία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Λίβανος, Παλαιστίνη, Πολωνία, Ρουμανία, Ισπανία, Ιορδανία). Οι κινητικότητες από τρίτες χώρες (Ιορδανία, Λίβανος και Παλαιστίνη) επιχορηγήθηκαν από το ΑΠΚΥ στο πλαίσιο της δράσης Erasmus+ International Mobility.

Οι συμμετέχοντες·ουσες είχαν την ευκαιρία, μέσα από παρουσιάσεις και εργαστήρια, να διαπιστώσουν τις σημαντικές προοπτικές και τα οφέλη που προσφέρει η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Η εξειδίκευση του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου στην τηλεκπαίδευση ήταν και το βασικό σημείο αναφοράς. Το πρόγραμμα κατάρτισης περιελάμβανε, μεταξύ άλλων, παρουσιάσεις σχετικά με την εξ αποστάσεως εκπαιδευτική μεθοδολογία και την ακαδημαϊκή υποστήριξη των φοιτητών·τριών του ΑΠΚΥ, θέματα προσέλκυσης φοιτητών και προώθησης των προγραμμάτων σπουδών, θέματα έρευνας, δικτύωσης και διάχυσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων, ζητήματα που άπτονται της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού και των υπηρεσιών που παρέχει η Βιβλιοθήκη του ΑΠΚΥ, καθώς και θέματα διεθνών συνεργασιών και στρατηγικής ανάπτυξης. Το  Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Μεθοδολογίας και ο Τομέας Τηλεκπαίδευσης και Διαχείρισης Ψηφιακού Περιεχομένου παρουσίασαν την Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης και τα σύγχρονα εργαλεία ψηφιακής διδασκαλίας και μάθησης που αξιοποιεί το ΑΠΚΥ. Οι συμμετέχοντες·ουσες και το προσωπικό του ΑΠΚΥ είχαν, επίσης, την ευκαιρία να συζητήσουν και να ανταλλάξουν ιδέες και προβληματισμούς αναφορικά με τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν τα συμβατικά Πανεπιστήμια στην εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης λόγω της πανδημίας της νόσου covid-19. Το ΑΠΚΥ φιλοξένησε και εκπρόσωπο του ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης, που παρουσίασε τις ευκαιρίες συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Τρίτων Χωρών στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+. Η 7η Διεθνής Εβδομάδα Επιμόρφωσης Erasmus+ περιελάμβανε και πολιτιστικές δράσεις, ώστε οι συμμετέχοντες·ουσες να γνωρίζουν την ιστορία και τον πολιτισμό της Κύπρου.

Η καθιέρωση των επιτυχημένων διεθνών εβδομάδων επιμόρφωσης Erasmus+ στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, με ευρεία συμμετοχή προσωπικού ξένων Πανεπιστημίων, συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη δράσεων κινητικότητας φοιτητών και προσωπικού και διευρύνει τις προοπτικές σύμπραξης και επικοινωνίας με εγνωσμένου κύρους Πανεπιστήμια του εξωτερικού στο πλαίσιο της στρατηγικής διεθνοποίησής του.

 

StaffWeek2022