19
Κυρ, Μάι

Η Υπηρεσία Επιχειρησιακής Υποστήριξης αποτελείται από τους ακόλουθους τομείς / γραφεία :

-Τομέας Προώθησης Προγραμμάτων Σπουδών

Ο Τομέας Προώθησης Προγραμμάτων Σπουδών ασχολείται με τα ακόλουθα :

 • Σχεδιασμό και υλοποίηση του πλάνου προώθησης των Προγραμμάτων Σπουδών (Π.Σ) του Α.Π.ΚΥ. σε ετήσια και συνεχή βάση
 • Προγραμματισμό, οργάνωση και υλοποίηση ενεργειών για τη συμμετοχή του Α.Π.ΚΥ. σε εκπαιδευτικές εκθέσεις και άλλες ημερίδες και συναντήσεις ενημερωτικού χαρακτήρα για την προώθηση των Π.Σ. στην Κύπρο και το εξωτερικό
 • Έρευνες αγοράς και άλλες σχετικές μελέτες για τον ανταγωνισμό και τις αγορές-στόχο των Π.Σ., που τροφοδοτούν το πλάνο προώθησης και τις δράσεις προβολής τους
 • Επικαιροποίηση ιστοσελίδας ΑΠΚΥ

Αναλυτικά καθήκοντα Προώθησης Προγραμμάτων Σπουδών

-Τομέας Συμβάσεων και Προσφορών

Ο Τομέας Συμβάσεων και Προσφορών έχει υπό την ευθύνη του τις πιο κάτω δραστηριότητες:

 • Διεκπεραίωση των διαγωνισμών του Πανεπιστημίου (ετοιμασία ή/και παροχή βοήθειας για συγγραφή όρων διαγωνισμού, προκήρυξη διαγωνισμών, συμμετοχή ή/και παροχή βοήθειας στην αξιολόγηση των προσφορών)
 • Σύναψη συμβάσεων διαγωνισμού και διοικητική υποστήριξη κατά την υλοποίησή τους
 • Διοικητική υποστήριξη Συμβουλίου Προσφορών
 • Διαχείριση αιτημάτων αγοράς και συμφωνιών πλαισίου
 • Συνεχής ενημέρωση/εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα δημοσίων συμβάσεων (νομοθεσίες, εσωτερικοί κανονισμοί, βέλτιστες πρακτικές, εσωτερικές διαδικασίες)
 • Τήρηση σχετικών αρχείων και μητρώων

 

-Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας (Κλητήρες)

 • Το Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας έχει την ευθύνη της διαχείρισης αλληλογραφίας, καθώς και γενικά γραφειακά καθήκοντα, διαχείριση αποθηκών και παροχή άλλης υποστήριξης στο Γραφείο Κτηριακών Υποδομών και Ασφάλειας.

 

-Γραφείο Κτιριακών Υποδομών και Ασφάλειας

Το Γραφείο Κτιριακών Υποδομών και Ασφάλειας έχει ως κύρια αρμοδιότητα τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των κτιριακών υποδομών του Πανεπιστημίου.
 
Συγκεκριμένα, ασχολείται με:

 • Τον προληπτικό έλεγχο και τη συντήρηση η/μ εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.
 • Τη συντήρηση και επιδιόρθωση βλαβών στα δομικά στοιχεία των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου.
 • Την επιτήρηση και οργάνωση των θεμάτων καθαριότητας  και φρούρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου.
 • Τη διαχείριση των θεμάτων επίπλωσης και μετακομίσεων.
 • Τη μέριμνα για ειδικά έργα που αφορούν σε θέματα ενέργειας και περιβάλλοντος.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Κεντρικός Τηλεφωνικός Αριθμός Πανεπιστημίου : 00357-22411600

Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις:

      Τομέας Προώθησης Προγραμμάτων Σπουδών : Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

      Τομέας Συμβάσεων και Προσφορών : Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

      Γραφείο Κτιριακών Υποδομών και Ασφάλειας : Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.