• Κωδικός / Course Code: TOIK696
 • ECTS: 5
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  .

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό ή χειμερινό)/ Semi-annual (Fall or Spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: .
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
 • Προαπαιτούμενα/ Prerequisites: TOIK695: Industry Placement (1st)
 • Κωδικός / Course Code: TOIK695
 • ECTS: 5
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  .

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό ή χειμερινό)/ Semi-annual (Fall or Spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: .
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
 • Προαπαιτούμενα/ Prerequisites: TOIK50: Banking Environment     TOIK51: Banking Administration
 • Κωδικός / Course Code: TOIK701B
 • ECTS: 12
 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Ετήσια/ Annual
 • Κόστος/ Tuition Fees: 540 euro
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
 • Προαπαιτούμενα/ Prerequisites: TOIK50: Banking Environment     TOIK51: Banking Administration
 • Κωδικός / Course Code: TOIK701A
 • ECTS: 12
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  .

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Ετήσια/ Annual
 • Κόστος/ Tuition Fees: 540 euro
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
 • Κωδικός / Course Code: TOIK61
 • ECTS: 24
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:
  • Written assignment 1: 7,5%
  • Written assignment 2: 7,5%
  • Written assignment 3: 7,5%
  • Written assignment 4: 7,5%
  • Exams: 70%
 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Ετήσια/ Annual
 • Κόστος/ Tuition Fees: 1080 euro
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
 • Προαπαιτούμενα/ Prerequisites: TOIK50: Banking Environment     TOIK51: Banking Administration
 • Κωδικός / Course Code: TOIK60
 • ECTS: 24
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:
  • Written assignment 1: 7,5%
  • Written assignment 2: 7,5%
  • Written assignment 3: 7,5%
  • Written assignment 4: 7,5%
  • Exams: 70%
 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Ετήσια/ Annual
 • Κόστος/ Tuition Fees: 1080 euro
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
 • Προαπαιτούμενα/ Prerequisites: TOIK50: Banking Environment
 • Κωδικός / Course Code: TOIK51
 • ECTS: 24
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:
  • Written assignment 1: 7,5%
  • Written assignment 2: 7,5%
  • Written assignment 3: 7,5%
  • Written assignment 4: 7,5%
  • Exams: 70%
 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Ετήσια/ Annual
 • Κόστος/ Tuition Fees: 1080 euro
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
 • Κωδικός / Course Code: TOIK50
 • ECTS: 24
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:
  • Written assignment 1: 7,5%
  • Written assignment 2: 7,5%
  • Written assignment 3: 7,5%
  • Written assignment 4: 7,5%
  • Exams: 70%
 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Ετήσια/ Annual
 • Κόστος/ Tuition Fees: 1080 euro
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate