25
Σαβ, Μάι

ΑΥΔ701A: Διατριβή Μάστερ Ι

  • Κωδικός / Course Code: ΑΥΔ701A
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: Η πρόοδος της φοιτήτριας/του φοιτητή αξιολογείται από την επιβλέπουσα/τον επιβλέποντα στο τέλος του εξαμήνου ως επιτυχία / αποτυχία.
  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό ή χειμερινό)/ Semi-annual (Fall or Spring)
  • Κόστος/ Tuition Fees: 500 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
  • Προαπαιτούμενα/ Prerequisites: Προαπαιτούμενη ΘΕ: ΣΑΕ521 Συναπαιτούμενες ΘΕ: ΑΥΔ513, ΑΥΔ620, ΑΥΔ621, ΑΥΔ622, ΑΥΔ521, ΑΥΔ699
  • Αναλυτική πληροφόρηση: AYD701A_11.2023.pdf

Η διατριβή αναμένεται να συμβάλει στην έρευνα στα γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος σε θεωρητικό επίπεδο ή να σχεδιάσει και να αξιολογήσει εμπειρικές εφαρμογές.