28
Τετ, Φεβ
 • Κωδικός / Course Code: ΑΥΔ695
 • ECTS: 5
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  Ένας φοιτητής/Μία φοιτήτρια βαθμολογείται με «Επιτυχία» εφόσον εκπληρώσει τις πιο κάτω υποχρεώσεις:

  • Συμπλήρωση σε ικανοποιητικό βαθμό των απαιτούμενων ενεργειών στην ειδική πλατφόρμα του Έργου 2BeConnected (εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασίας, αξιολόγηση φοιτητή, τελική έκθεση κλπ.)
  • Θετική αξιολόγηση από το φορέα υποδοχής στην ειδική πλατφόρμα του Έργου 2BeConnected
  • Θετική αξιολόγηση από τον/την Ακαδημαϊκό/ή Υπεύθυνο/η στην ειδική πλατφόρμα του Έργου 2BeConnected και του Γραφείου Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

  Ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα βαθμολογείται με «Αποτυχία» εάν δεν εκπληρώσει σε ικανοποιητικό βαθμό τις πιο πάνω υποχρεώσεις.

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό ή χειμερινό)/ Semi-annual (Fall or Spring)
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
 • Προαπαιτούμενα/ Prerequisites: Προ-απαιτούμενες Θεματικές Ενότητες ΑΥΔ513 Δίκτυα Επικοινωνιών ΑΥΔ521 Δικανική Υπολογιστών και Δικτύων ΑΥΔ620 Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων ΑΥΔ621 Κρυπτογραφία ΑΥΔ622 Διαχείριση Κινδύνων Ασφάλειας Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων
 • Αναλυτική πληροφόρηση: AYD695.gr.pdf
 • Κωδικός / Course Code: ΑΥΔ696
 • ECTS: 5
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  Ένας φοιτητής/Μία φοιτήτρια βαθμολογείται με «Επιτυχία» εφόσον εκπληρώσει τις πιο κάτω υποχρεώσεις:

  • Συμπλήρωση σε ικανοποιητικό βαθμό των απαιτούμενων ενεργειών στην ειδική πλατφόρμα του Έργου 2BeConnected (εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασίας, αξιολόγηση φοιτητή, τελική έκθεση κλπ.)
  • Θετική αξιολόγηση από το φορέα υποδοχής στην ειδική πλατφόρμα του Έργου 2BeConnected
  • Θετική αξιολόγηση από τον/την Ακαδημαϊκό/ή Υπεύθυνο/η στην ειδική πλατφόρμα του Έργου 2BeConnected και του Γραφείου Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

  Ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα βαθμολογείται με «Αποτυχία» εάν δεν εκπληρώσει σε ικανοποιητικό βαθμό τις πιο πάνω υποχρεώσεις.

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό ή χειμερινό)/ Semi-annual (Fall or Spring)
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
 • Προαπαιτούμενα/ Prerequisites: Προ-απαιτούμενες Θεματικές Ενότητες ΑΥΔ695 Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο
 • Αναλυτική πληροφόρηση: AYD696.gr.pdf
 • Κωδικός / Course Code: ΣΑΕ521
 • ECTS: 10
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: 12 Εβδομαδιαίες διαδραστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες (20% του τελικού βαθμού της Θ.Ε.), 2 Γραπτές εργασίες (30% του τελικού βαθμού), Τελική εξέταση (50% του τελικού βαθμού)
 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 725 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
 • Αναλυτική πληροφόρηση: AYD.SAE521_11.2023.pdf
 • Κωδικός / Course Code: ΑΥΔ701Β
 • ECTS: 20
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: Με την ολοκλήρωση και την παρουσίαση της διατριβής, ο φοιτητής/η φοιτήτρια λαμβάνει βαθμολογία με βαθμό από 0 ως 10.
 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό ή χειμερινό)/ Semi-annual (Fall or Spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 950 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
 • Προαπαιτούμενα/ Prerequisites: Προαπαιτούμενες ΘΕ: ΑΥΔ513, ΑΥΔ620, ΑΥΔ621, ΑΥΔ622, ΑΥΔ521, ΣΑΕ521, ΑΥΔ699 Συναπαιτούμενη ΘΕ: ΑΥΔ701A
 • Αναλυτική πληροφόρηση: AYD701B_11.2023.pdf
 • Κωδικός / Course Code: ΑΥΔ701A
 • ECTS: 10
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: Η πρόοδος της φοιτήτριας/του φοιτητή αξιολογείται από την επιβλέπουσα/τον επιβλέποντα στο τέλος του εξαμήνου ως επιτυχία / αποτυχία.
 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό ή χειμερινό)/ Semi-annual (Fall or Spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 500 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
 • Προαπαιτούμενα/ Prerequisites: Προαπαιτούμενη ΘΕ: ΣΑΕ521 Συναπαιτούμενες ΘΕ: ΑΥΔ513, ΑΥΔ620, ΑΥΔ621, ΑΥΔ622, ΑΥΔ521, ΑΥΔ699
 • Αναλυτική πληροφόρηση: AYD701A_11.2023.pdf
 • Κωδικός / Course Code: ΑΥΔ622
 • ECTS: 10
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: 12 Εβδομαδιαίες διαδραστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες (20% του τελικού βαθμού της Θ.Ε.), 2 Γραπτές εργασίες (30% του τελικού βαθμού), Τελική εξέταση (50% του τελικού βαθμού)
 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 725 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
 • Αναλυτική πληροφόρηση: AYD622_11.2023.pdf
 • Κωδικός / Course Code: ΑΥΔ621
 • ECTS: 10
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: 12 Εβδομαδιαίες διαδραστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες (20% του τελικού βαθμού της Θ.Ε.), 2 Γραπτές εργασίες (30% του τελικού βαθμού), Τελική εξέταση (50% του τελικού βαθμού)
 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 725 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
 • Αναλυτική πληροφόρηση: AYD621_11.2023.pdf
 • Κωδικός / Course Code: ΑΥΔ620
 • ECTS: 10
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: 12 Εβδομαδιαίες διαδραστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες (20% του τελικού βαθμού της Θ.Ε.), 2 Γραπτές εργασίες (30% του τελικού βαθμού), Τελική εξέταση (50% του τελικού βαθμού)
 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 725 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
 • Αναλυτική πληροφόρηση: AYD620_11.2023.pdf
 • Κωδικός / Course Code: ΑΥΔ521
 • ECTS: 10
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: 12 Εβδομαδιαίες διαδραστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες (20% του τελικού βαθμού της Θ.Ε.), 2 Γραπτές εργασίες (30% του τελικού βαθμού), Τελική εξέταση (50% του τελικού βαθμού)
 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 725 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
 • Αναλυτική πληροφόρηση: AYD521_11.2023.pdf
 • Κωδικός / Course Code: ΑΥΔ513
 • ECTS: 10
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: 12 Εβδομαδιαίες διαδραστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες (20% του τελικού βαθμού της Θ.Ε.), 2 Γραπτές εργασίες (30% του τελικού βαθμού), Τελική εξέταση (50% του τελικού βαθμού)
 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 725 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
 • Αναλυτική πληροφόρηση: AYD513_11.2023.pdf