23
Σαβ, Σεπ

Microsoft Office 365

Το Office365 είναι ένα δυναμικό πρόγραμμα το οποίο περιέχει μια σειρά από υπηρεσίες και εφαρμογές που μπορούν να αξιοποιηθούν από την Πανεπιστημιακή Κοινότητα.

Οι υπηρεσίες και εφαρμογές που προσφέρονται στο παρόν στάδιο, στο Office365 είναι οι εξής:

  • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
  • Web εκδόσεις (online) Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Forms, καθώς και συμπληρωματικά εργαλεία)

Επιπρόσθετα, τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου έχουν τη δυνατότητα να εγκαταστήσουν την έκδοση του πλήρους πακέτου Office 365 (Word, Excel, Access, PowerPoint και άλλες βοηθητικές εφαρμογές) σε συγκεκριμένο αριθμό προσωπικών υπολογιστών.