14
Παρ, Ιουν

Νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ» εξ αποστάσεως

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) προσφέρει για πρώτη φορά από το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 το Νέο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Μηχανική Περιβαλλοντικής Αειφορίας». Το Πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ) και μπορεί να ολοκληρωθεί σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα (90 ECTS) σε καθεστώς πλήρους εξ αποστάσεως φοίτησης. Η υποβολή αιτήσεων για έναρξη φοίτησης τον προσεχή Σεπτέμβριο ολοκληρώνεται στις 14 Ιουνίου 2024.

Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα φιλοδοξεί να συνεισφέρει στην προώθηση της Μηχανικής Περιβάλλοντος, της Κυκλικής Οικονομίας, της Βιοτεχνολογίας, της Βιο-μηχανικής, της Κλιματικής Προσαρμογής, της Χημικής Μηχανικής, της Αέριας Ρύπανσης, της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, της Εδαφολογίας, της Διαχείρισης και Μηχανικής Υγρών και Στερεών Αποβλήτων, της Ενέργειας κ.λπ. σε κοινωνικό, βιομηχανικό, πολιτειακό, ερευνητικό και ακαδημαϊκό επίπεδο. Στόχος είναι να μεταφέρει στους φοιτητές του γνώσεις που να μπορούν να συνδυαστούν με διάφορες επιστήμες της Μηχανικής, προσαρμοσμένες άμεσα στις σημερινές ανάγκες, εξασφαλίζοντας παράλληλα στους απόφοιτούς του ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την αγορά εργασίας. Μεταξύ άλλων, οι απόφοιτοι του Μεταπτυχιακού προγράμματος μπορούν να εξελίξουν τις καριέρες τους σε εταιρείες, οργανισμούς και βιομηχανίες ως Μηχανικοί Ελέγχου, Μηχανικοί Παραγωγής,  Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικού Ελέγχου, σε Κυβερνητικές Υπηρεσίες σε θέματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ή/και καθορισμού Περιβαλλοντικής Πολιτικής, ως Σύμβουλοι Επιχειρήσεων και ως ελεύθεροι επαγγελματίες σε περιβαλλοντικά αντικείμενα, σε Μη Κυβερνητικές Περιβαλλοντικές Οργανώσεις, σε Ερευνητικά Κέντρα και Εργαστήρια, ως Υπεύθυνοι Εκπόνησης Περιβαλλοντικών Μελετών, Προγραμμάτων Κυκλικής Οικονομίας, Ανάλυσης Κύκλου Ζωής, Προγραμμάτων Μηδενικής Παραγωγής Αποβλήτων, κ.λπ.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Μηχανική Περιβαλλοντικής Αειφορίας» πιστώνεται με 90 μονάδες ECTS και μπορεί να ολοκληρωθεί σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Οι φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν τις έξι (6) εξαμηνιαίες Υποχρεωτικές Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.), να επιλέξουν μία από τις πέντε προσφερόμενες Θ.Ε. Επιλογής και να εκπονήσουν Μεταπτυχιακή διατριβή. Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα συνεργασίας με το Ερευνητικό Εργαστήριο Χημικής Μηχανικής και Μηχανικής Αειφορίας του ΑΠΚΥ, καθώς και με άλλα συνεργαζόμενα Εργαστήρια στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Εκπτώσεις στα δίδακτρα σε όλα τα μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα (από 10% ως πλήρη απαλλαγή παρέχονται από το Πανεπιστήμιο σε δικαιούχους φοιτητές, όπως άτομα με αναπηρία, μονογονείς, άτομα με καθεστώς ανεργίας κ.λπ.).


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για εγγραφή και έναρξη φοίτησης το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 ως τις 14 Ιουνίου 2024 μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του Πανεπιστημίου χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://admissions.ouc.ac.cy/admissions

 

WebsiteHeader CriminalJustice EL