02
Σαβ, Μαρ

Κυκλοφόρησε συνεπιμελημένο από τον Αναπληρωτή Καθηγητή Αντώνη Ζορπά το βιβλίο «Advances in Biofuels Production, Optimization and Applications»

Σε μια εποχή ενεργειακής κρίσης και εστιασμένης προσπάθειας για την ανεύρεση εναλλακτικών ενεργειακών πόρων επανέρχονται στο προσκήνιο οι διεργασίες για την παραγωγή βιοκαυσίμων. Το βιβλίο «Advances in Biofuels Production, Optimization and Applications», το οποίο συνεπιμελήθηκε ο Αντώνης Ζορπάς, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος» και Διευθυντής του Εργαστηρίου Χημικής Μηχανικής και Μηχανικής Αειφορίας του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ), και ο Αναπλ. Καθηγητής Mejdi Jeguirim (University of Haute Alsace), κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Elsevier και εστιάζει στις πρόσφατες εξελίξεις στις διαδικασίες και στις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βιοκαυσίμων.

Ο συλλογικός τόμος επικεντρώνεται στη βελτιστοποίηση των χημικών, βιοχημικών, θερμοχημικών και υδροθερμικών διεργασιών για την παραγωγή βιοκαυσίμων. Δίνοντας έμφαση στις πρακτικές εφαρμογές, ο τόμος επιχειρεί να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των τεχνολογικών εξελίξεων και των προοπτικών εμπορευματοποίησής τους. Πρόκειται για ένα σύγγραμμα που ενδιαφέρει φοιτητές, ακαδημαϊκούς, ερευνητές και μηχανικούς με εστιασμένο ενδιαφέρον στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τη βιοτεχνολογία, την παραγωγή βιοκαυσίμων και τη χημική μηχανική.


Ο Αντώνης Ζορπάς είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος» του ΑΠΚΥ. Κατέχει διδακτορικό στις Χημικές Επιστήμες με έμφαση στη Μηχανική Περιβάλλοντος από τη Σχολή Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Συμμετέχει σε αρκετές τεχνικές επιτροπές στον τομέα της έρευνας και του περιβάλλοντος στην Κύπρο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει πάνω από 20 έτη εμπειρίας στη βιομηχανία. Έχει σημαντικό ερευνητικό έργο στους τομείς της Χημικής Μηχανικής και της Μηχανικής Περιβάλλοντος με έμφαση στη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων. Για τέσσερα συναπτά έτη (2019, 2020, 2021, 2022) συμπεριλήφθηκε σε έρευνα ακαδημαϊκών του Πανεπιστημίου του Stanford ανάμεσα στους κορυφαίους επιστήμονες διεθνώς στο πεδίο των Επιστημών του Περιβάλλοντος με βάση βιβλιομετρικά δεδομένα.

 

Biofuels Zorpas BookCover