17
Δευ, Ιουν

Το ΑΠΚΥ και δύο καθηγητές του ψηλά στις κατατάξεις του Research.com

Στην θέση στην Κύπρο και στην 453η και 714η θέση διεθνώς κατατάσσεται το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) στα πεδία των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και των Επιστημών της Πληροφορικής αντίστοιχα, σύμφωνα με τον οργανισμό Research.com. Ο Καθηγητής Μιχαλίνος Ζεμπύλας, Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, και ο Καθηγητής Γιάννης Μανωλόπουλος, Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, συγκαταλέγονται στην 9η έκδοση (2023) των κατατάξεων με τους κορυφαίους επιστήμονες διεθνώς στα αντίστοιχα προαναφερόμενα πεδία.

Συγκεκριμένα, ο Καθηγ. Ζεμπύλας, με ερευνητικό ενδιαφέρον στη θεωρία και πολιτική της παιδείας και στα ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης, διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και εκπαίδευσης για την ειρήνη, κατατάσσεται στην 1η θέση στην Κύπρο και στην 502η θέση διεθνώς στα πεδία των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Ο Καθηγ. Μανωλόπουλος, με ερευνητικό ενδιαφέρον που εστιάζει στη διαχείριση δεδομένων, κατατάσσεται στην 1η θέση στην Κύπρο και στη 1.950η θέση διεθνώς στα πεδία των Επιστημών της Πληροφορικής. Η λίστα κατάταξης, η οποία δημοσιεύεται από τον οργανισμό Research.com, βασίζεται σε βιβλιομετρικές αναλύσεις και στοιχεία από πληθώρα πηγών, όπως την OpenAlex και την CrossRef.

Πρόκειται για μία ακόμη διάκριση του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου και των ακαδημαϊκών του, που συμμετέχουν σε λίστες διεθνούς κατάταξης, η οποία έρχεται να επιβεβαιώσει την αναπτυξιακή πορεία και την ενεργή παρουσία του ΑΠΚΥ στο ερευνητικό γίγνεσθαι. Ο Πρύτανης του ΑΠΚΥ Καθηγητής Πέτρος Πασιαρδής σημειώνει την πολύ σημαντική επιτυχία για το επιστημονικό έργο που επιτελείται στο Πανεπιστήμιο και χαιρετίζει την αναγνώριση της πολύχρονης ερευνητικής προσφοράς των ακαδημαϊκών του ΑΠΚΥ στους επιστημονικούς τομείς τους.