22
Σαβ, Ιουν

Ενσωμάτωση νέων πρακτικών και γνώσης για περιβαλλοντική φιλική γεωργία: Multiplier Event 04/04/2023

Η γεωργία είναι υπεύθυνη για το 17-20% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου παγκοσμίως και σημαντική αιτία για την απώλεια βιοποικιλότητας και την υποβάθμιση πολύτιμων ενδιαιτημάτων. Το έργο «Translating new Approaches and Knowledge into EnvirOnmentally Friendly Farming» (ακρωνύμιο TAKE OFF), το οποίο συντονίζει και υλοποιεί με χρηματοδότηση του Προγράμματος Erasmus+ το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) και συγκεκριμένα το Εργαστήριο Διαχείρισης Χερσαίων Οικοσυστημάτων, με επικεφαλής τον Καθηγητή Γιάννη Βογιατζάκη (Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος»), στοχεύει στην προώθηση της φιλικής προς το περιβάλλον γεωργίας, σε εναρμόνιση με τις πολιτικές και πρωτοβουλίες της Ε.Ε. Με στόχο την προβολή των δραστηριοτήτων του και την ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου για τη βιώσιμη γεωργία και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, το έργο TAKE OFF διοργανώνει πολλαπλασιαστική εκδήλωση την Τρίτη 4 Απριλίου 2023 (17:00 – 21:00), στο Αμφιθέατρο Κτηρίου G, KES COLLEGE, Καλλιπόλεως και Γρεβενών στη Λευκωσία.

Η εκδήλωση είναι ανοικτή για το κοινό, αλλά λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων απαιτείται εγγραφή, εδώ: https://bit.ly/3K4wh5h

Πληροφορίες & Πρόγραμμα ΕΔΩ.

Απώτερος στόχος του έργου TAKE OFF είναι η ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας στις γεωργικές δραστηριότητες, ο μετριασμός της κλιματικής αλλαγής και η προστασία της βιοποικιλότητας. Για την επίτευξη των στόχων του, οι εταίροι του έργου, ήτοι το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, η Sustainability Metrics και το Πανεπιστήμιο του Milano-Bicocca ενώνουν δυνάμεις για την ανάπτυξη διαδικτυακών μαθημάτων για τις φιλικές προς το περιβάλλον καλλιεργητικές πρακτικές, εργαλείων για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και για την προώθηση δραστηριοτήτων σχετικές με τη φιλική προς το περιβάλλον γεωργία.