Προφίλ - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus

Sidebar

01
Πεμ, Οκτ
Γιάννης Βογιατζάκης
Γιάννης Βογιατζάκης
Καθηγητής
Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος
Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών
...
00 357-22 411 933
-

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο Δρ. Γιάννης Βογιατζάκης είναι Καθηγητής Διαχείρισης & Προστασίας Περιβάλλοντος στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κατείχε θέσεις και ανέπτυξε ερευνητική και διδακτική δραστηριότητα στα Πανεπιστήμια Reading (Αγγλία), Cagliari, Bologna (Ιταλία) και Ιωαννίνων (Ελλάδα). Διετέλεσε ερευνητικός συνεργάτης του CIHEAM-MAICH και σύμβουλος των διεθνών οργανισμών UNEP PAP/RAC και UNIDO. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στη Φυσική Γεωγραφία/Οικολογία Τοπίου, μεταπτυχιακών διπλωμάτων ειδίκευσης στην Οικολογία Βλάστησης και στην Ακαδημαϊκή Πρακτική, καθώς και πτυχίου Δασοπονίας.

Είναι μέλος των διεθνών επιστημονικών ενώσεων Royal Geographic Society (RGS), British Ecological Society (BES), International Association of Landscape Ecology (IALE), International Association of Vegetation Science (IAVS) και Ecosystem Services Partnership (ESP).

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη βιογεωγραφία των Μεσογειακών νήσων και βουνών, την πρόβλεψη χαρτογράφησης ειδών και βλάστησης, την οικολογία και αξιολόγηση τοπίου, την αξιολόγηση οικοσυστημικών υπηρεσιών και την αποτελεσματικότητα των προστατευόμενων περιοχών.

Η έρευνά του έχει χρηματοδοτηθεί από το 6ο, 7ο και Η2020 Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα προγράμματα LIFE+, INTERREG, ENPI-CBCMED, ERASMUS+ και από Υπουργεία και Κυβερνητικές Υπηρεσίες του Ηνωμένου Βασιλείου και της Κύπρου.

 

ΚΥΡΙΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

 • Διατήρηση και Διαχείριση Βιοποικιλότητας
 • Οικολογία Τοπίου
 • Οικοσυστήματα και Κλιματική Αλλαγή
 • Χωρική Ανάλυση και Μοντελοποίηση
 • Αγρό-περιβάλλον

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

 • Αναπληρωτής Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών του ΑΠΚΥ (2017-σήμερα).
 • Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος στο ΑΠΚΥ του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Διαχείριση & Προστασία Περιβάλλοντος» (2010-2016).
 • Μέλος Επιτροπής Εσωτερικής Ποιότητας, ΑΠΚΥ (2017-σήμερα).
 • Πρόεδρος Επιτροπής Έρευνας, ΑΠΚΥ (2014-2017).
 • Συν-προεδρεύει της Κυπριακής Ομάδας για τις Οικοσυστημικές Υπηρεσίες στο
 • πλαίσιο διεθνούς πρωτοβουλίας.
 • Μέλος της Εθνικής Επιτροπής για την Αξιολόγηση και Χαρτογράφηση των Οικοσυστημικών Υπηρεσιών της Κύπρου.
 • Επικεφαλής του Ερευνητικού Εργαστηρίου Διαχείρισης Χερσαίων Οικοσυστημάτων του ΑΠΚΥ (temlab. ouc.ac.cy).

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • Manolaki, P., Zotos, S. and Vogiatzakis, I.N. (2020). “An integrated ecological and cultural framework for landscape sensitivity assessment in Cyprus”. Land Use Policy, 92, p.104336.
 • Balzan, M.V., Martins Pinheiro, A., Mascarenhas, A., Morán-Ordóñez, A., Ruiz-Frau, A., Carvalho-Santos C., Vogiatzakis I.N., Arends, J., Santana- Garçon J., Roces-Díaz, J.V., Brotons, L., Campagne, C.S., Roche, P.K., de- Miguel, S., Targetti, S., Drakou, E.G., Vlami, V., Baró, F., Geijzendorffer, I. (2019), “Improving ecosystem assessments in Mediterranean social-ecological systems: a DPSIR analysis”, Ecosystems and People, 15: 136-155 DOI: 10.1080/26395916.2019.1598499.
 • Christodoulou, C.S., Griffiths, G.H., Vogiatzakis, I.N. (2018), “Using threatened plant species to identify conservation gaps and opportunities on the island of Cyprus”, Biodiversity and Conservation, 27(11), pp.2837-2858,  DOI: 10.1007/s10531- 018-1572-4.
 • Giakoumi, S., Hermoso, V., Carvalho, S., Markantonatou, V., Dagys, M., Iwamura, T., Probst, W., Smith, R., Yates, K.L., Almpanidou, V., Novak, T., Ben-Moshe, N., Katsanevakis, S., Claudet, J., Coll, M., Deidun, A., Essl, F., Garcia-Charton, J.A., Jimenez, C., Kark, S., Mandić, M., Mazaris, A., Rabitsch, W., Stelzenmüller, V., Tricarico, E. and Vogiatzakis, I.N. (2019), “Conserving European biodiversity across realms, Conservation Letters, 12 (1). p.e12586 DOI: 10.1111/ conl.12586.
 • Vogiatzakis, I.N., Mannion, A.M. and Sarris, D. (2016), “Mediterranean Island Biodiversity and Climate Change: the last 10,000 years and the future”, Biodiversity and Conservation, 25, pp. 2597-2627, DOI: 10.1007/s10531-016- 1204-9.

https://www.researchgate.net/profile/Ioannis_Vogiatzakis