25
Τρι, Ιουν

Το Ανοικτό ΜΒΑ: Με νέα διάρθρωση, πιστοποιημένο από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης

Με νέα διάρθρωση, ανανεωμένο περιεχόμενο και Θεματικές Ενότητες που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες και πεδία της Διοίκησης Επιχειρήσεων, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει από το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 το πιστοποιημένο από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – Το Ανοικτό ΜΒΑ. Το Ανοικτό ΜΒΑ προσφέρεται με την εξ αποστάσεως εκπαιδευτική μεθοδολογία του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, η οποία επιτρέπει ευελιξία στη φοίτηση από τον προσωπικό χώρο, στον ρυθμό μάθησης και στον χρόνο που έχει διαθέσιμο ο κάθε ενδιαφερόμενος. Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους όσοι επιθυμούν να διευρύνουν και να αναπτύξουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους στον χώρο της οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων για την προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη.

Το Πρόγραμμα προσφέρεται στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για εισδοχή στο Ανοικτό ΜΒΑ και έναρξη φοίτησης τον Σεπτέμβριο του 2023 ολοκληρώνεται στις 30 Μαΐου 2023 μέσω του www.ouc.ac.cy.

Στόχος του Ανοικτού ΜΒΑ είναι η ενδυνάμωση και η προετοιμασία (εν δυνάμει) στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, μέσα από την απόκτηση εξειδικευμένων σύγχρονων γνώσεων και δεξιοτήτων ηγεσίας, οργάνωσης και διοίκησης, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στο πολυδιάστατο ευμετάβλητο και ανταγωνιστικό επιχειρησιακό περιβάλλον. Μέσα από το Πρόγραμμα αναπτύσσονται οι ερευνητικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, οι αναλυτικές και ηγετικές ικανότητες των φοιτητών και η πρακτική εξειδίκευσή τους μέσα από τη σύνδεση της θεωρίας και της πράξης τούς καθιστά ικανούς να αντιμετωπίσουν κάθε επιχειρησιακή πρόκληση. Το Ανοικτό ΜΒΑ εξελίσσεται και εμπλουτίζεται με νέες επιστημονικές θεωρίες και πρακτικές, ώστε να ενισχύεται η ικανότητα των στελεχών οργανισμών στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων σε οποιοδήποτε περιβάλλον. Η καινοτομία, η έμφαση στην επιχειρησιακή πρακτική, η εξ αποστάσεως εκπαιδευτική μεθοδολογία, η σύνδεση με την έρευνα, το πολυμορφικό εκπαιδευτικό υλικό, το εγνωσμένου κύρους ακαδημαϊκό προσωπικό, ο διεθνής προσανατολισμός των Θεματικών Ενοτήτων και η διασύνδεση του Προγράμματος με την αγορά εργασίας είναι ορισμένες από τις παραμέτρους που ξεχωρίζουν το Ανοικτό ΜΒΑ της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Το Ανοικτό ΜΒΑ πιστώνεται με 90 μονάδες ECTS και ο ελάχιστος χρόνος πλήρους φοίτησης είναι τα τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Το συνολικό κόστος φοίτησης ανέρχεται στα 5.850 Ευρώ. Το ΑΠΚΥ υποστηρίζει άτομα με λιγότερες ευκαιρίες, όπως άνεργους, άτομα με ειδικές ανάγκες, πολύτεκνους, μονογονείς, κ.λπ., παρέχοντας σημαντικές μειώσεις διδάκτρων (από 10% ως πλήρη απαλλαγή). Απόφοιτοι του ΑΠΚΥ που θα εγγραφούν στο Ανοικτό ΜΒΑ μπορούν να επωφεληθούν από τις εκπτώσεις που το Πανεπιστήμιο παραχωρεί σε απόφοιτούς του που συνεχίζουν στις σπουδές τους σε 2ο ή/και σε 3ο πρόγραμμα σπουδών.

Πάρε τη μόρφωση στα χέρια σου και επέλεξε Το Ανοικτό ΜΒΑ του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Ανάπτυξε τις γνώσεις σου - διεύρυνε τις δυνατότητές σου.

 

TheOpenMBA EL