02
Σαβ, Μαρ

«Εισαγωγή στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη βοήθεια πρακτικών ασκήσεων» Νέο βιβλίο Αν. Καθηγ. Αλέξανδρου Τσαδήρα

Η διείσδυση του Ενωσιακού Δικαίου στις εθνικές έννομες τάξεις και κατ’ επέκταση στην καθημερινότητά μας είναι τόσο δραστική, ώστε είναι πλέον αδιανόητο να μπορεί κανείς να αντιληφθεί ικανοποιητικά την πραγματικότητα που τον περιβάλλει χωρίς να διαθέτει βασικές γνώσεις αναφορικά με τον τρόπο που το εν λόγω Δίκαιο παράγεται, ερμηνεύεται και εφαρμόζεται στην πράξη. Το νέο συγγραφικό πόνημα του Αλέξανδρου Τσαδήρα, Αναπληρωτή Καθηγητή και Ακαδημαϊκού Υπεύθυνου στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ), με τίτλο «Εισαγωγή στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη βοήθεια πρακτικών ασκήσεων» αποσκοπεί να δώσει στον αναγνώστη τον απαιτούμενο γνωστικό οπλισμό και να τον εξοικειώσει με την επίλυση πρακτικών προβλημάτων που ανακύπτουν τόσο από το Ενωσιακό Δίκαιο, αυτοτελώς, όσο και από τη συμβίωσή του με το Εθνικό και το Διεθνές.

Το βιβλίο των εκδόσεων Σάκκουλα καλύπτει πληθώρα πρακτικών θεμάτων, που αφορούν μεγάλο μέρος της ύλης του Γενικού Ενωσιακού Δικαίου. Επιτυγχάνει έτσι την ευεργετική σύνδεση μεταξύ νομικής θεωρίας και πράξης, ενώ παράλληλα αναδεικνύει και τη μεθοδολογία αντιμετώπισης σύνθετων νομικών ζητημάτων, μέσω τεκμηριωμένων απαντήσεων και νομολογιακών αναφορών. Το έργο απευθύνεται σε φοιτητές, σπουδαστές της Σχολής Δικαστών, ερευνητές, πολιτικούς επιστήμονες, δικηγόρους, δικαστές, ακαδημαϊκούς, εν γένει νομικούς και σε οποιονδήποτε άλλο επιθυμεί να αποκτήσει χρήσιμες γνώσεις αναφορικά με την ερμηνεία και εφαρμογή του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πράξη.

Ο Δρ. Αλέξανδρος Τσαδήρας είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Διοικητικού Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και κάτοχος της Έδρας Jean Monnet με θέμα «Θεσμοί της ΕΕ, Δικαιώματα και Δικαστική Oλοκλήρωση». Ανέπτυξε ερευνητική δραστηριότητα, μεταξύ άλλων, στα Πανεπιστήμια Οξφόρδης (Αγγλία), Université Robert Schuman (Γαλλία) και Université Libre de Bruxelles (Βέλγιο). Διετέλεσε ερευνητικός συνεργάτης του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου στη Θεσσαλονίκη και εθνικός εμπειρογνώμονας για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ελλάδα και την Κύπρο. Είναι μέλος των διεθνών επιστημονικών ενώσεων Research Network on EU Administrative Law, European Law Institute, International Ombudsman Institute και European Criminal Law Academic Network. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την έννοια της χρηστής διοίκησης, τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, την εξωδικαστική προστασία σε Ενωσιακό επίπεδο και τη βελτίωση των διοικητικών υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

SakkoulasPublications 1655971190889 med EULawTsadiras