30
Πεμ, Νοε

Το ΑΠΚΥ και ακαδημαϊκοί του ψηλά στις κατατάξεις του Research.com

Στην και θέση στην Κύπρο και στην 434η και 643η θέση διεθνώς κατατάσσεται το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) στα πεδία των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και των Επιστημών της Πληροφορικής αντίστοιχα, σύμφωνα με τον οργανισμό Research.com.

Οι Καθηγητές Μιχαλίνος Ζεμπύλας και Γιάννης Μανωλόπουλος συγκαταλέχθηκαν στη λίστα με τους κορυφαίους επιστήμονες στα αντίστοιχα προαναφερόμενα πεδία. Συγκεκριμένα, ο Καθηγ. Ζεμπύλας με ερευνητικό ενδιαφέρον στη θεωρία και πολιτική της παιδείας και στα ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης, διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και εκπαίδευσης για την ειρήνη κατατάσσεται στην 1η θέση στην Κύπρο και στην 310η θέση διεθνώς στα πεδία των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Ο Καθηγ. Μανωλόπουλος με ερευνητικό ενδιαφέρον που εστιάζει στη διαχείριση δεδομένων κατατάσσεται στην 1η θέση στην Κύπρο και στη 1.569η θέση διεθνώς στα πεδία των Επιστημών της Πληροφορικής.

Πρόκειται για μία ακόμη διάκριση του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου και των ακαδημαϊκών του σε λίστες διεθνούς κατάταξης, η οποία έρχεται να επιβεβαιώσει τη σταθερή και ενεργή παρουσία του ΑΠΚΥ στο ερευνητικό γίγνεσθαι. Ο Πρύτανης του ΑΠΚΥ Καθηγητής Πέτρος Πασιαρδής σημειώνει την πολύ σημαντική επιτυχία για το επιστημονικό έργο που επιτελείται στο Ίδρυμα και χαιρετίζει την αναγνώριση της πολύχρονης ερευνητικής προσφοράς των ακαδημαϊκών του ΑΠΚΥ στους επιστημονικούς τομείς τους.  

Η λίστα κατάταξης, η οποία δημοσιεύεται από τον οργανισμό Research.com, βασίζεται σε βιβλιομετρικές αναλύσεις και στοιχεία του Google Scholar και της Microsoft Academic Graph.