20
Πεμ, Ιουν

Σημαντική διάκριση για το ερευνητικό έργο BalkanROAD με εταίρο το ΑΠΚΥ: Public Choice Award στα RegioStars 2021 βραβεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

To ερευνητικό έργο BalkanROAD «Towards Farms with Zero carbon-, waste- and water- footprint. Roadmap for Sustainable Management Strategies for Balkan Agriculture», στην κοινοπραξία υλοποίησης του οποίου ήταν το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ), ήταν υποψήφιο για βράβευση στην κατηγορία «Smart Europe» των βραβείων RegioStars 2021 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πέτυχε μία πολύ σημαντική διάκριση, να είναι ένα από τα δύο (2) έργα που βραβεύτηκαν με το «Public Choice Award» ανάμεσα σε όλα τα υποψήφια ερευνητικά έργα.

Στο έργο συμμετείχε το ΑΠΚΥ με επικεφαλής της ερευνητικής του ομάδας τον Αναπληρωτή Καθηγητή Αντώνη Ζορπά, Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος» και Υπεύθυνο του Εργαστηρίου Χημικής Μηχανικής και Μηχανικής Αειφορίας. Το BalkanROAD υλοποίησε η εξής κοινοπραξία: Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (συντονιστής, υπεύθυνη έργου Δρ. Μαρία Ντούλα, Ελλάδα), ΑΠΚΥ, Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών-ΙΤΕ (Ελλάδα), Όμιλος Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής (Ελλάδα), Association of Agri-Environmental Farmers (Βουλγαρία), Agricultural University of Tirana (Αλβανία), Macedonian Organic Producers Federation (Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας).

To BalkanROAD συμβάλλει, μέσω του σχεδιασμού νέων εργαλείων, στρατηγικών πρόληψης, πρακτικών και μεθόδων, στην ανάπτυξη του γεωργικού τομέα των Βαλκανίων, προστατεύοντας και διατηρώντας τους φυσικούς πόρους, μειώνοντας τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου και τα παραγόμενα απόβλητα. Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου έχει αναπτυχθεί ένα πρωτόκολλο για την παραγωγή αγροτικών προϊόντων με οικολογική σήμανση (eco-label products), εφαρμόζοντας αειφόρες πρακτικές στην παραγωγή, διάθεση και εμπορία των προϊόντων αυτών, ώστε να έχουν χαμηλό ανθρακικό αποτύπωμα.