02
Σαβ, Μαρ

Σημαντική διάκριση για το έργο BalkanRoad, στο οποίο συμμετείχε το ΑΠΚΥ: Υποψήφιο των βραβείων RegioStars 2021 για τα καλύτερα έργα της πολιτικής συνοχής

Υποψηφιότητα ως ένα από τα πέντε (5) έργα για βράβευση στην κατηγορία Smart Europe («Έξυπνη Ευρώπη») των βραβείων RegioStars 2021 εξασφάλισε το ερευνητικό έργο «Towards Farms with Zero carbon-, waste- and water- footprint. Roadmap for Sustainable Management Strategies for Balkan Agriculture» (ακρωνύμιο: BalkanRoad). Στο έργο συμμετείχε το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) με επικεφαλής της ερευνητικής του ομάδας τον Αναπληρωτή Καθηγητή Αντώνη Ζορπά, Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος» και Υπεύθυνο του Εργαστηρίου Χημικής Μηχανικής και Μηχανικής Αειφορίας. Το έργο συντόνισε το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (υπεύθυνη έργου: Δρ. Μαρία Ντούλα).

Τα βραβεία REGIOSTARS είναι ετήσιος διαγωνισμός που διοργανώνεται από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με στόχο την ανάδειξη εξαίρετων παραδειγμάτων, βέλτιστων πρακτικών και καινοτόμων έργων, τα οποία προάγουν μια έξυπνη, πράσινη και δίκαιη ανάπτυξη και οικονομία για όλους και έλαβαν χρηματοδότηση στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της Ε.Ε. Η ανάδειξη του νικητή σε κάθε κατηγορία γίνεται μέσω ανοικτής ψηφοφορίας, έως τις 15 Νοεμβρίου 2021, στην ιστοσελίδα των βραβείων: https://regiostarsawards.eu/

Ψηφίστε για το έργο BalkanRoad στην κατηγορία «Έξυπνη Ευρώπη: ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών επιχειρήσεων σε έναν ψηφιακό κόσμο», το οποίο πέτυχε τους δύο βασικούς στόχους του: (1) να συμβάλει, μέσω του σχεδιασμού νέων εργαλείων, στρατηγικών πρόληψης, πρακτικών και μεθόδων, στην ανάπτυξη του γεωργικού τομέα των Βαλκανίων, προστατεύοντας και διατηρώντας τους φυσικούς πόρους, μειώνοντας τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου και τα παραγόμενα απόβλητα, και (2) να αναπτύξει ένα πρωτόκολλο για την παραγωγή αγροτικών προϊόντων με οικολογική σήμανση (eco-label products), εφαρμόζοντας αειφόρες πρακτικές στην παραγωγή, διάθεση και εμπορία των προϊόντων αυτών, ώστε να έχουν χαμηλό ανθρακικό αποτύπωμα.

Το έργο υλοποίησε η εξής κοινοπραξία: Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (συντονιστής, Ελλάδα), Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (Κύπρος), Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών-ΙΤΕ (Ελλάδα), Όμιλος Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής (Ελλάδα), Association of Agri-Environmental Farmers (Βουλγαρία), Agricultural University of Tirana (Αλβανία), Macedonian Organic Producers Federation (Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας).

 

BalkanRoad VoteNow ix 2021