14
Παρ, Ιουν

«Learner-Centred Education for Adult Migrants in Europe: A Critical Comparative Analysis» Νέος συλλογικός τόμος σε συνεπιμέλεια της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Μαρίας Γραβάνη

Τα αποτελέσματα ερευνητικής μελέτης, χρηματοδοτούμενης από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ), που αφορά στην εκπαίδευση των ενήλικων μεταναστών στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στην Κύπρο,  Μάλτα,  Εσθονία και Σκωτία, παρουσιάζουν σε νέο συλλογικό τόμο με τίτλο «Learner-Centred Education for Adult Migrants in Europe: A Critical Comparative Analysis», η Μαρία Γραβάνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια και Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη των  Μεταπτυχιακών προγραμμάτων «Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και «International Masters in Adult Education for Social Change» του ΑΠΚΥ και η Bonnie Slade, Καθηγήτρια Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης, οι οποίες και συνεπιμελούνται την έκδοσή του.

 Ο τόμος δημοσιεύτηκε από τον εκδοτικό οίκο  Brill/Sense, εντάσσεται στη σειρά International Issues in Adult Education, που επιμελείται ο Καθηγητής Peter Mayo, και εξετάζει τον βαθμό, στον οποίο υιοθετείται και εφαρμόζεται η μαθητοκεντρική προσέγγιση (“learning-centered education”) στην εκπαίδευση ενηλίκων μεταναστών ως μέσο για την κοινωνική αλλαγή σε χώρες με διαφορετικές προσεγγίσεις σε ό,τι αφορά στην εκπαιδευτική και μεταναστευτική πολιτική τους.

Εστιάζοντας στη μετανάστευση ως κοινωνική διαδικασία και στους μετανάστες ως ενεργούς πολίτες στις χώρες υποδοχής τους, το βιβλίο παρουσιάζει τις συγκλίσεις και αποκλίσεις στην αντιμετώπιση των μεταναστών ενήλικων εκπαιδευομένων στα διαφορετικά κοινωνικά πλαίσια, που ισχύουν ανά περίπτωση, αλλά και στο πως αυτά τα πλαίσια επιδρούν και καθορίζουν τη διαδικασία ενήλικης μάθησής τους, λαμβάνοντας υπόψη και τις δικές τους προσωπικές εμπειρίες. Το βιβλίο συμβάλλει, επίσης, καθοριστικά στην έρευνα σχετικά με τον τρόπο, με τον οποίο η εκπαίδευση με επίκεντρο τον μαθητή/εκπαιδευόμενο λαμβάνει χώρα σε διαφορετικά πλαίσια -στη συγκεκριμένη περίπτωση στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων για μετανάστες σε τέσσερις Ευρωπαϊκές χώρες. Οι συγκρίσεις παρέχουν μοντέλα αποτελεσματικών μεθόδων συγκριτικής εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου διαχείρισης του πλαισίου και των μονάδων ανάλυσης. Πρόκειται για ένα καλά οργανωμένο πόνημα, που αποτελεί εξαιρετικό οδηγό για οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για αυτά τα θέματα. Τέλος, το βιβλίο εισάγει και αναλύει ένα νέο όρο για την εκπαίδευση ενηλίκων μεταναστών, τη «Χειραφετική Μαθητικοκεντρική Εκπαίδευση» (“Emancipatory Learner-Centered Education").

Ο συλλογικός τόμος με τη συνδρομή ακαδημαϊκών από τις τέσσερις χώρες αποτελεί εξαιρετικά ενδιαφέρον πόνημα για ακαδημαϊκούς, ερευνητές, φοιτητές και ερευνητές σε  θέματα διά βίου μάθησης, εκπαίδευσης ενηλίκων, εκπαίδευσης μεταναστών, εκπαίδευσης για κοινωνική αλλαγή και συγκριτικής εκπαίδευσης.

 

 

gravani