29
Δευ, Νοε

7ο διεθνές συνέδριο του δικτύου ReNAdET της ESREA με κεντρικό θέμα «Adult Educators in Time of Crisis»

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) και το Μεταπτυχιακό του Πρόγραμμα «Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και το δίκτυο ReNAdET (Research Network for Adult Educators, Trainers and their Professionalization) της ESREA (European Society for Research on the Education of Adults) συνδιοργανώνουν το 7ο Διεθνές Συνέδριο του δικτύου με κεντρικό θέμα «Adult Educators in Time of Crisis: Well-Being, Changes in Identity and Professional Practice in European Adult Education».

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021 μεταξύ 09.30 π.μ. και 17.00 μ.μ. Η συμμετοχή στο συνέδριο δεν προϋποθέτει κόστος, αλλά απαιτείται εγγραφή (https://tinyurl.com/fzyne6ce) για λήψη του συνδέσμου τηλε-παρακολούθησης.

Υπό την επιρροή της πανδημίας covid-19, τα σημαίνοντα και επίκαιρα θέματα που θα συζητηθούν στο  πλαίσιο του συνεδρίου επικεντρώνονται: α) στον βαθμό και τους τρόπους με  τους οποίους η τρέχουσα υγειονομική κρίση επηρεάζει τους ρόλους και τις πρακτικές των επαγγελματιών εκπαίδευσης ενηλίκων, β) στην ανταπόκριση  της εκπαίδευσης ενηλίκων στην πιθανή ανάγκη για αναδιοργάνωση του ανθρώπινου δυναμικού μετά την υγειονομική κρίση, γ) στην αναδιάρθρωση και την ανάγκη προσφοράς περισσότερων διαδικτυακών μαθημάτων και μαθημάτων ανάπτυξης δεξιοτήτων ψηφιακού γραμματισμού στο πλαίσιο της εκπαίδευσης  ενηλίκων, καθώς και δ) στην αντιμετώπιση των νέων δεδομένων στην εκπαίδευση λόγω της πανδημίας από τους ίδιους τους εκπαιδευτές ενηλίκων.

Ακαδημαϊκοί, ερευνητές, φοιτητές και διδάκτορες στα επιμέρους πεδία της εκπαίδευσης ενηλίκων, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και συναφών επιστημών παρουσιάζουν τις εργασίες τους και εκπροσωπούν πανεπιστήμια και φορείς από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αυστραλία, την Ινδία, την Ιταλία, τη Σουηδία, τη Γερμανία, τη Φινλανδία και την Εσθονία. Μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες του Διεθνούς Μεταπτυχιακού προγράμματος «Adult Education for Social Change», στην προσφορά του οποίου συμμετέχει το ΑΠΚΥ, θα  συμμετέχουν ενεργά και θα μεταφέρουν τις εμπειρίες τους.

Για περισσότερες πληροφoρίες για το συνέδριο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στον ιστοχώρο του, εδώ https://bit.ly/3vbizpe

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ


 Στο συνέδριο συμμετέχει ως ομιλήτρια, συντονίστρια, μέλος της επιστημονικής επιτροπής και επικεφαλής της οργανωτικής επιτροπής η Μαρία Γραβάνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια και Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη του Μεταπτυχιακού προγράμματος «Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και του Διαπανεπιστημιακού Μεταπτυχιακού προγράμματος «Adult Education for Social Change».

 

ΑΦΙΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

 

 

 

Καταχωρήστε το συνέδριο στο ημερολόγιό σας

Apple Google Office 365 Outlook Outlook.com Yahoo