28
Τετ, Φεβ

Η Υπηρεσία Έρευνας, Διασύνδεσης και Καινοτομίας αποσκοπεί στη διοικητική υποστήριξη και διαχείριση του ερευνητικού έργου των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, με στόχο την προαγωγή της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στα πεδία των επιστημών που ενδιαφέρουν άμεσα τα μέλη της και το Πανεπιστήμιο.
 
Οι στόχοι της Υπηρεσίας εστιάζονται σε τρεις θεματικές περιοχές: την πληροφόρηση/δικτύωση,  την υποστήριξη/κατάρτιση και τη διάχυση των αποτελεσμάτων από ερευνητικές δραστηριότητες.

Η Υπηρεσία Έρευνας, Καινοτομίας και Διασύνδεσης:

• ενημερώνει τα μέλη ΔΕΠ για τις δυνατότητες υποβολής ερευνητικών προτάσεων σε νέα προγράμματα, τις προθεσμίες και τις πηγές χρηματοδότησης, αντίστοιχες με τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα.

• υποστηρίζει διοικητικά την Πανεπιστημιακή κοινότητα στον καταρτισμό, υποβολή και υλοποίηση ερευνητικών προτάσεων.

• επιμελείται, σε συνεργασία με την Επιτροπή Έρευνας και την Πανεπιστημιακή κοινότητα, τη διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας και των ερευνητικών εκδόσεων.

• υποστηρίζει διοικητικά την Επιτροπή Έρευνας του Πανεπιστημίου.