25
Τρι, Ιουν

ELP701A: Master’s Thesis I

  • Κωδικός / Course Code: ELP701A
  • ECTS: 15
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: The Assessment is on a “Pass/Fail” Basis
  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
  • Κόστος/ Tuition Fees: 900 euro
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
  • Προαπαιτούμενα/ Prerequisites: ELP511
  • Αναλυτική πληροφόρηση: ELP701A_11.2023.pdf

The aim of this module is to provide students with the opportunity to demonstrate their ability to apply the knowledge gained in the Master's Degree Program and complete a research project on their own with the assistance of an advisor. In addition, it provides students with the opportunity to explore in depth a topic of interest by applying a rigorous, systematic, and scientific approach to problem solving.


By the end of both modules (ELP701A and ELP702B), students should be able to:


1. Implement an original and methodologically valid research plan.
2. Present and critically analyze their research findings.
3. Present their research in a complete master thesis form.
4. Defend their thesis in the presence of an ad hoc, assigned thesis committee.
This is the first Module of the Master Thesis series.