28
Τρι, Νοε

Τα προσφερόμενα Διδακτορικά Προγράμματα της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών (ΣΘΕΕ), με έναρξη φοίτησης το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, είναι τα ακόλουθα:

 

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Διδακτορικών Προγραμμάτων ΣΘΕΕ: Γιάννης Μανωλόπουλος, Καθηγητής, yannis.manolopoulos@ouc.ac.cy00357-22411970 

 

 

 DK.esot.anath.kanonismoi dk spoudon  DK.prosfates didakt diatrives apky

 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
 

Η Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστήμων προκηρύσσει αριθμό διδακτορικών υποτροφιών στο γνωστικό αντικείμενο:

(α) Επιστήμες Περιβάλλοντος - Οικολογία Χερσαίων Οικοσυστημάτων (Terrestrial Ecosystems Ecology)

Οι υποτροφίες χρηματοδοτούνται από κονδύλια που διατίθενται για την υλοποίηση ερευνητικών δραστηριοτήτων (κατηγορίες ΙΙ ή/και ΙΙΙ - πολιτική χορήγησης υποτροφιών του ΑΠΚΥ). Τις υποτροφίες μπορούν να διεκδικήσουν υφιστάμενοι και νεοεισερχόμενοι υποψήφιοι διδάκτορες της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστήμων του ΑΠΚΥ, των οποίων το ερευνητικό γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει στα προηγούμενα.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν μέχρι 5 Ιουνίου 2023 τα ακόλουθα στοιχεία στη Γραμματεία της Σχολής, στην ηλεκτρονική διεύθυνση school.sciences@ouc.ac.cy, στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα:

(1) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

(2) Το ερευνητικό γνωστικό αντικείμενο που τους αφορά, (α) ή (β) ή (γ), και σύντομη περιγραφή των ερευνητικών δραστηριοτήτων που προτείνουν να εκτελέσουν (μέχρι 1500 λέξεις).

(3) Σύντομη περιγραφή / ανάλυση, πώς οι προτεινόμενες ερευνητικές τους δραστηριότητες ενισχύουν / θα ενισχύσουν την αριστεία (ερευνητική τους περιοχή, το ΑΠΚΥ, τη βιομηχανία, και την κοινωνία) (μέχρι 1500 λέξεις).

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από προβλεπόμενη ειδική τριμελή επιτροπή. Σε περίπτωση που η αίτηση εγκριθεί, η επιτροπή θα προτείνει τη διάρκεια και το ύψος της υποτροφίας με βάση την αξιολόγησή της.

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ

Επιπρόσθετα, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Ευρωπαϊκό Έργο «Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας», προσφέρει στους φοιτητές/τριες όλων των προγραμμάτων σπουδών του, την προαιρετική και δωρεάν Θεματική Ενότητα «Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο», η οποία αποσκοπεί στην απόκτηση επιδοτούμενης επαγγελματικής εμπειρίας στο αντικείμενο σπουδών τους, μέσω τοποθέτησης σε φορέα που εδράζει στην Κυπριακή Δημοκρατία.

O/η κάθε φοιτητής/τρια μπορεί να εγγραφεί προαιρετικά, έως δύο φορές, στη δωρεάν Θ.Ε. «Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο», η οποία αποτιμάται με 5 ECTS: 

ΔΚΣΘΕΕ896 - Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο (1η τοποθέτηση)

ΔΚΣΘΕΕ897 - Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο (2η τοποθέτηση)

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου εδώ.

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
 

Τα δίδακτρα για τα διδακτορικά προγράμματα ανέρχονται σε €675 ανά εξάμηνο για τα πρώτα έξι (6) εξάμηνα. Σε περίπτωση που η φοίτηση έχει μεγαλύτερη διάρκεια, τότε ισχύει το ακόλουθο: για τα πρώτα πέντε (5) και το τελευταίο εξάμηνο, το κόστος ανέρχεται σε €675 ανά εξάμηνο και για τα υπόλοιπα, ενδιάμεσα εξάμηνα, το κόστος ανέρχεται σε €100 ανά εξάμηνοΓια τη «Συγγραφή Επιστημονικών Εργασιών (ΔΧΧΧ796)» και τη «Μεθοδολογία της Έρευνας (ΔΧΧΧΧ795)», οι οποίες είναι υποχρεωτικές κατά την έναρξη της φοίτησης, δεν καταβάλλονται δίδακτρα.

Σε ό,τι αφορά στην παραχώρηση εκπτώσεων και τη χορήγηση υποτροφιών, ακολουθείται η ευρύτερη πολιτική του Πανεπιστημίου.

 

 

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Οι αιτήσεις εισδοχής υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά:  Αιτήσεις Ελλ χωρίς ημερομηνία

Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, με έναρξη φοίτησης το εαρινό εξάμηνο (Ιανουάριος 2024), η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 1η Νοεμβρίου 2023.

  

 

 

Πληροφορίες:

Γραμματεία ΣΘΕΕ

Προδρόμου Μαριάννα  (Γραμματειακή Λειτουργός), prodromou@ouc.ac.cy, Τηλ. 00357-22411651