21
Τρι, Μάι

Νέα ερευνητική επιτυχία για το Εργαστήριο Διαχείρισης Χερσαίων Οικοσυστημάτων του ΑΠΚΥ: Αναλαμβάνει δράση για την Αλυκή Ακρωτηρίου

Το Εργαστήριο Διαχείρισης Χερσαίων Οικοσυστημάτων του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ) με συντονιστή τον Καθηγητή Γιάννη Βογιατζάκη και τους ερευνητές Δρ Έλλη Τζυρκαλλή, Δρ Παρασκευή Μανωλάκη και Δρ, Σάββα Ζώτο εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους 0.5 εκατομμυρίου Ευρώ από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Τροφίμων και Αγροτικής Ανάπτυξης (DEFRA) – DARWIN Plus Fund του Ηνωμένου Βασιλείου για την υλοποίηση του έργου: «Enhancing Resilience of the Akrotiri Salt lake ecosystem».

 Τo έργο, διάρκειας 3 ετών, το οποίο συντονίζει το ΑΠΚΥ με εταίρους το Πανεπιστήμιο του Kent και την Υπηρεσία Περιβάλλοντος των Βρετανικών Βάσεων, έχει ως στόχο να ενισχύσει την ανθεκτικότητα του οικοσυστήματος της Αλυκής Ακρωτηρίου, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις πιέσεις που δέχεται, με απώτερο σκοπό τη μακροπρόθεσμη διατήρησή του. Οι επιπτώσεις στον υγροβιότοπο και στο ευρύτερο περιβάλλον είναι ήδη τεράστιες και χρειάζεται να ληφθούν άμεσα μέτρα προστασίας. Ο στόχος των ερευνητών είναι να ποσοτικοποιήσουν τον βαθμό των φυσικών και ανθρωπογενών απειλών στην περιβάλλουσα «ζώνη πίεσης» της Αλυκής και να δρομολογηθούν συγκεκριμένες ενέργειες για αύξηση της ανθεκτικότητας των οικολογικών λειτουργιών.