27
Τετ, Σεπ

Εγκαθιδρύεται Έδρα Commonwealth of Learning στο ΑΠΚΥ. Κάτοχος της Έδρας είναι ο Καθηγητής Μιχαλίνος Ζεμπύλας

Ο Μιχαλίνος Ζεμπύλας, Καθηγητής Θεωρίας της Παιδείας και Αναλυτικών Προγραμμάτων και Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ), αναλαμβάνει επικεφαλής της νέας Έδρας Commonwealth of Learning (COL), η οποία εγκαθιδρύεται στο ΑΠΚΥ. Η συγκεκριμένη Έδρα COL έχει ως κύρια θεματική της την εκπαίδευση για την ειρήνη (peace education) και την απoαποικιοποίηση (decolonization) και στοχεύει α) στην ενίσχυση του ρόλου της εκπαίδευσης για την ειρήνη στο πλαίσιο του Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης 4 (SDG4) του ΟΗΕ για ποιοτική εκπαίδευση και βιώσιμη ανάπτυξη λαμβάνοντας υπόψη τέσσερις χώρες μελέτης περίπτωσης (Κύπρος, Ισραήλ/Παλαιστίνη, Β. Ιρλανδία, Ν. Αφρική) και β) στη δημιουργία Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων (Open Educational Resources - OER) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε άλλες χώρες της Κοινοπολιτείας για να υποστηρίξουν και να εμπλουτίσουν υπάρχοντα αναλυτικά προγράμματα για την εκπαίδευση για την ειρήνη και την αποαποικιοποίηση.

Οι Έδρες Commonwealth of Learning (COL) αποτελούν τιμητικές θέσεις για καθηγητές Πανεπιστημίων εντός της Κοινοπολιτείας που εστιάζουν τη διδασκαλία και την έρευνά τους σε θέματα σχετικά με την Κοινοπολιτεία. Κατά τη διάρκεια της τριετούς θητείας της νέας Έδρας COL στο ΑΠΚΥ, στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα δίκτυο μελετητών και επαγγελματιών της εκπαίδευσης για την ειρήνη, να δημιουργηθεί μια διαδικτυακή πλατφόρμα ως πύλη για ερευνητές και επαγγελματίες της εκπαίδευσης για την ειρήνη και την αποαποικιοποίηση, να δημιουργηθούν Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι και να χαραχθούν συστάσεις και στρατηγικές προς αρμόδια υπουργεία Παιδείας και υπευθύνους χάραξης πολιτικής για την εκπαίδευση για την ειρήνη. Ευρύτερος στόχος της Έδρας είναι η διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και των επιτευγμάτων της στα υπό διερεύνηση θέματα.

Ο Καθηγητής Μιχαλίνος Ζεμπύλας είναι Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Επιστήμες της Αγωγής» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, Honorary Professor, Chair for Critical Studies in Higher Education Transformation στο Nelson Mandela University, Research Fellow στο Unit for Institutional Change and Social Justice του University of the Free State, καθώς και Επισκέπτης Καθηγητής στο Centre for Research in Educational and Social Inclusion του University of South Australia. Tα κυριότερα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη συμβολή των συναισθημάτων σε θέματα θεωρίας και πολιτικής της παιδείας, καθώς και στην ανάπτυξη προγραμμάτων και τη διδασκαλία, ειδικότερα σε συνάρτηση με ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης, διαπολιτισμικής αγωγής και εκπαίδευσης για την ειρήνη. Έχει διευθύνει πολλά ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα εκπαίδευσης με κρατική, ευρωπαϊκή, διεθνή και ιδιωτική χρηματοδότηση στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Δημοσιεύει εκτενώς σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, έχει συγγράψει εννέα (9) βιβλία και έχει επιμεληθεί δεκατέσσερα (14) άλλα και είναι μέλος πολλών συντακτικών επιτροπών επιστημονικών περιοδικών. Τα έτη 2020 και 2021 συγκαταλέγεται στο 2% των κορυφαίων επιστημόνων στο πεδίο του διεθνώς με βάση βιβλιομετρικά δεδομένα.

 

COLChair MZembylas