Νέα έκδοση «Landscapes in the Eastern Mediterranean between the Future and the Past» με συν-επιμελητή τον Καθηγητή Γιάννη Βογιατζάκη - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
24
Τρι, Μάι

Νέα έκδοση «Landscapes in the Eastern Mediterranean between the Future and the Past» με συν-επιμελητή τον Καθηγητή Γιάννη Βογιατζάκη

 

 

 

 

 

«Landscapes in the Eastern Mediterranean between the Future and the Past» είναι ο τίτλος του νέου συλλογικού τόμου, τον οποίο συν-επιμελήθηκε ο Καθηγητής στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Γιάννης Βογιατζάκης με τους Θεανώ Σ. Τερκενλή, Maria Gabriella Trovato και Nizar Abu-Jaber.

Ο τόμος συγκεντρώνει δημοσιευμένα άρθρα στο επιστημονικό περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης Land, τα οποία σχετίζονται με τα τοπία της Ανατολικής Μεσογείου και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις MDPI. Αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για ακαδημαϊκούς και ερευνητές που ασχολούνται με την ενσωμάτωση της φυσικής και της πολιτισμικής διάστασης του τοπίου σε ένα ενοποιημένο πλαίσιο για την αποτελεσματική προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος.

Ο όρος «τοπίo» (landscape) χαρακτηρίζει το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης φυσικών και πολιτισμικών παραγόντων, το σύνολο της ζωντανής φυσικής και πολιτισμική μας κληρονομιάς. Διαφορετικοί συνδυασμοί αυτών των παραγόντων δημιουργούν τον διακριτό χαρακτήρα μιας περιοχής, ο οποίος ενσωματώνει οικολογικά, οικονομικά, κοινωνικοπολιτισμικά, ιστορικά και αισθητικά στοιχεία. Η διαφοροποιημένη αλληλεπίδραση περιβάλλοντος και ανθρώπινης δραστηριότητας οδηγεί σε ποικιλία τοπίων και η διατήρησή τους στις συνθήκες της παγκοσμιοποίησης και των σύγχρονων επιταγών απαιτεί κοινές στρατηγικές, στόχους και μεθόδους για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων, αλλά και προοπτικών. Αυτά τα στοιχεία αποτελούν βασικά θέματα των σχετικών με το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο συλλογικός τόμος «Landscapes in the Eastern Mediterranean between the Future and the Past» παρουσιάζει προτάσεις και δράσεις που δοκιμάστηκαν σε περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου, με γνώμονα τις τοπικές και περιφερειακές ιδιαιτερότητές τους, και στη βάση μεθόδων και τεχνικών που ήδη εφαρμόζονται αποτελεσματικά στην Ευρώπη.

 

Landscapes in the Eastern Mediterranean between the Future and the Past