30
Πεμ, Νοε

Ο Καθηγητής Γιάννης Μανωλόπουλος εξελέγη Τακτικό Μέλος της Academia Europaea

Ύψιστη τιμή για τον Καθηγητή Γιάννη Μανωλόπουλο και για το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) αποτελεί η εκλογή του ως Τακτικό Μέλος της Academia Europaea στην τάξη της Πληροφορικής. Η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Επιστημόνων είναι ένας διεθνής μη κυβερνητικός οργανισμός, ο οποίος αποτελείται από εγνωσμένου κύρους επιστήμονες, που στόχο έχει να ενθαρρύνει την προώθηση της εκπαίδευσης, της έρευνας και της μάθησης. Η εξέχουσα αυτή διάκριση δίδεται σε επιστήμονες, οι οποίοι έχουν αποδεδειγμένα συμβάλει με την έρευνα και το δημοσιευμένο έργο τους στην προαγωγή των επιστημών και αποτελεί σημαντική διεθνή αναγνώριση της επιστημονικής αριστείας τους. 

Ο Γιάννης Μανωλόπουλος είναι Καθηγητής Πληροφορικής στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και διετέλεσε ο πρώτος Αντιπρύτανής του. Εξελέγη πρόσφατα Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών του ΑΠΚΥ. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στους τομείς της Διαχείρισης Δεδομένων και της Επιστημομετρίας. Έχει συγγράψει έξι μονογραφίες στα αγγλικά, δέκα διδακτικά εγχειρίδια στα ελληνικά και έχει περισσότερες από 500 δημοσιεύσεις σε περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων και κεφάλαια βιβλίων. Το 2021 και το 2022 βρίσκεται στην 1η θέση μεταξύ των επιστημόνων Πληροφορικής στην Κύπρο, ενώ έχει συγκαταλεχθεί στο 2% των κορυφαίων επιστημόνων Πληροφορικής παγκοσμίως για τα έτη 2020-2021 με βάση βιβλιομετρικά δεδομένα.

Ο Πρύτανης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Καθηγητής Πέτρος Πασιαρδής συγχαίρει θερμά τον Καθηγητή Γιάννη Μανωλόπουλο για την εξόχως σημαντική διάκρισή του. Το γεγονός ότι η ιδιότητα μέλους στην Academia Europaea αποκτάται μόνο κατόπιν πρόσκλησης, αξιολόγησης του επιστημονικού έργου του κάθε υποψήφιου και επικύρωση από το Συμβούλιο της Ακαδημίας, επιβεβαιώνει τη διεθνή αναγνώριση του Καθηγ. Μανωλόπουλου από την επιστημονική κοινότητα και τον αντίκτυπο της έρευνάς του. «Η διάκριση του Καθηγητή Γιάννη Μανωλόπουλου αντανακλά θετικά και στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο υψηλό επίπεδο διδασκαλίας και ποιότητας των σπουδών που παρέχει με την εξ αποστάσεως εκπαιδευτική μεθοδολογία, καθώς και στις προοπτικές του να καταξιωθεί στο διεθνές ακαδημαϊκό στερέωμα» τονίζει ο Πρύτανης. 

 

Manolopoulos Academiae Europaeae