22
Σαβ, Ιουν

Eκπαίδευση μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα διαχείρισης υδάτινων πόρων στην Ιορδανία και στην Παλαιστίνη από το Eργαστήριο Διαχείρισης Χερσαίων Οικοσυστημάτων

 

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμετέχει ως εταίρος στο ερευνητικό έργο «Innovations in Water Education: Enhancing Water Security and Socio-economic Development in the Eastern Mediterranean under Climate Change» (ακρωνύμιο: WaSec), το οποίο στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην επικαιροποίηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών των Πανεπιστημίων που συμμετέχουν ως εταίροι (Ιορδανίας, Παλαιστίνης, Ελλάδας, Ισπανίας, Ολλανδίας, Κύπρου) σε θέματα διαχείρισης υδατικών/φυσικών πόρων και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, με έμφαση στις Μεσογειακές συνθήκες. Η ερευνητική ομάδα του ΑΠΚΥ (με επικεφαλής τον Καθηγητή Γιάννη Βογιατζάκη και τον τέως Καθηγητή Θανάση Χατζηλάκο) προσφέρει την τεχνογνωσία για την αξιοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Το υλικό που δημιουργείται στο πλαίσιο του έργου μπορεί να αξιοποιηθεί σε πλήθος εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (π.χ. μεταπτυχιακό μάθημα, κατάρτιση επαγγελματιών, εκπαίδευση στη χρήση εξειδικευμένων λογισμικών) και είναι στόχος να είναι ελεύθερα διαθέσιμο μετά το τέλος της χρηματοδότησης του WaSec από το Πρόγραμμα Erasmus+.

Επίσης, αποτέλεσμα της συνεργασίας των εταίρων είναι η δημιουργία διιδρυματικού μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών που έχει ήδη εγκριθεί στην Παλαιστίνη. Για τη δοκιμή του εκπαιδευτικού υλικού και στο πλαίσιο ημερίδας (12/1/2022), πραγματοποιήθηκε διαδικτυακό μάθημα από το ΑΠΚΥ (εισηγητής ήταν ο Δρ Βασίλης Λίτσκας, ερευνητικός συνεργάτης στο Εργαστήριο Διαχείρισης Χερσαίων Οικοσυστημάτων) στο αντικείμενο της ποσοτικοποίησης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τον κλάδο παραγωγής τροφής και της αποθήκευσης άνθρακα στο έδαφος. Το μάθημα παρακολούθησαν μεταπτυχιακοί φοιτητές από τα εξής Πανεπιστήμια: Palestine Technical University – Kadoorie (PTUK), Jordan University of Science and Technology (JUST), Al Quds University (AQU), University of Jordan (UJ). Ένας αριθμός φοιτητών βρισκόταν στις εγκαταστάσεις του UJ και ορισμένοι παρακολούθησαν εξ αποστάσεως, μέσα από την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης που έχει δημιουργηθεί για το έργο, υπό την καθοδήγηση/υποστήριξη του ΑΠΚΥ. Για τη δημιουργία της πλατφόρμας και την εκπαίδευση των εταίρων είχε προηγηθεί εργαστήρι στις αρχές της πανδημίας (Μάρτιος-Απρίλιος 2020).

Το έργο WaSec ολοκληρώνεται στα μέσα του Αυγούστου 2022 και έχει ήδη διακριθεί στην Παλαιστίνη ως παράδειγμα εφαρμογής καλών πρακτικών που έχουν χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Erasmus+.

 

WaSec OpenCourse 1

 

WaSec OpenCourse 2