28
Τρι, Νοε

Προκήρυξη οκτώ (8) θέσεων Μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) [deadline 04.02.2022 | 13:00]

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις από υποψηφίους που κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα για την πλήρωση των πιο κάτω οκτώ (8) θέσεων Μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης και τη Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών:

 **

Ανακοίνωση στις 23/12/2022: Το Συμβούλιο του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου αποφάσισε την ακύρωση της προκήρυξης της μιας (1) θέσης Ακαδημαϊκού Προσωπικού στη βαθμίδα του Λέκτορα ή/και Επίκουρου Καθηγητή στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης στη γνωστική περιοχή «Λογιστική και Χρηματοοικονομική». Το Συμβούλιο αποφάσισε όπως ακυρώσει την προκήρυξη λόγω θεμάτων διαδικαστικής φύσεως.

 

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

  • Μία (1) κενή οργανική θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή/και Επίκουρου Καθηγητή, στη γνωστική περιοχή: Human Resource Management / Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων.
  • Μία (1) κενή οργανική θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή/και Επίκουρου Καθηγητή, στη γνωστική περιοχή: Εκπαιδευτική Ηγεσία/ Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης.
  • Μία (1) κενή οργανική θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή/και Επίκουρου Καθηγητή, στη γνωστική περιοχή: Λογιστική και Χρηματοοικονομική. [ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ στις 23/12/2022]
  • Μία (1) κενή οργανική θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή/και Επίκουρου Καθηγητή, στη γνωστική περιοχή: Management (Strategy or Entrepreneurship or Tourism Management or Business Sustainability Management).

 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  • Μία (1) κενή οργανική θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή/και Επίκουρου Καθηγητή, στη γνωστική περιοχή: Cybersecurity Education.
  • Μία (1) κενή οργανική θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή/και Επίκουρου Καθηγητή, στη γνωστική περιοχή: Cyber Ranges and Wireless Network Security.
  • Μία (1) κενή οργανική θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή/και Επίκουρου Καθηγητή, στη γνωστική περιοχή: Πράσινες Πρακτικές και Τεχνολογίες ή Κλιματική Προσαρμογή και Μπλε Ανάπτυξη ή Κυκλική Οικονομία ή Βιομηχανική Συμβίωση.
  • Μία (1) κενή οργανική θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή/και Επίκουρου Καθηγητή, στη γνωστική περιοχή: Πράσινη Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη ή Πόλεις με Κλιματική Ανθεκτικότητα, Μεταβολισμός Πόλεων ή Βιο-οικονομία ή Πράσινης Ευρωπαϊκής Συμφωνίας.

 


Για την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ στα ελληνικά πατήστε ΕΔΩ και για την αγγλική έκδοσή της ΕΔΩ.


Η υποβολή των αιτήσεων διεξάγεται μόνο μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΑΠΚΥ: https://recruitment.ouc.ac.cy/apply και άρχισε την Παρασκευή, 5 Νοεμβρίου 2021.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 4 Φεβρουαρίου 2022, στις 13.00 μ.μ. (GMT+3, ώρα Κύπρου/Ελλάδας).


Για πληροφορίες που αφορούν σε διαδικαστικά θέματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του ΑΠΚΥ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@ouc.ac.cy.

Για πληροφορίες που αφορούν σε ακαδημαϊκά θέματα, οι υποψήφιοι μπορούν να αποτείνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση rector@ouc.ac.cy.


Για τα ΠΡΟΣΟΝΤΑ του Λέκτορα και Επίκουρου Καθηγητή, πατήστε ΕΔΩ.


Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο των προσλήψεων και στα επακόλουθα στάδια επαγγελματικής σταδιοδρομίας και ενθαρρύνει άτομα ανεξαρτήτως φύλου ή ταυτότητας φύλου όπως υποβάλουν αίτηση για όλα τα επίπεδα στελέχωσης ακαδημαϊκού, διοικητικού και ερευνητικού προσωπικού. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου δεν κάνει καμία διάκριση σε σχέση με τη φυλή, το χρώμα, τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, το φύλο, την ταυτότητα φύλου, την εθνικότητα, την καταγωγή, την ηλικία, την αναπηρία, την οικογενειακή κατάσταση ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό σύμφωνα πάντοτε με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.