17
Δευ, Ιουν

Call for papers για το 7ο διεθνές συνέδριο με θέμα “Adult Educators in Time of Crisis”

 

Tο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ), το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και το δίκτυο ReNAdET (Research Network for Adult Educators, Trainers and their Professionalisation της ESREA (European Society for Research on the Education of Adults) συνδιοργανώνουν το 7ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα Adult Educators in Time of Crisis: Well-Being, Changes in Identity and Professional Practice in European Adult Education”. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 29 Οκτωβρίου 2021 και απευθύνεται σε όλους όσοι ασχολούνται με το πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Η Επιστημονική Επιτροπή καλεί κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να συμμετάσχει με παρουσίαση να υποβάλει την εισήγησή του ως την 1η Ιουλίου 2021 [Νέα Ημερομηνία], σύμφωνα με το Call for Papers, εδώ.

Υπό την επιρροή της πανδημίας COVID-19, τα θέματα που θα συζητηθούν στο πλαίσιο του συνεδρίου επικεντρώνονται: α) στον βαθμό και τους τρόπους με τους οποίους η τρέχουσα υγειονομική κρίση επηρεάζει τους ρόλους και τις πρακτικές των επαγγελματιών εκπαίδευσης ενηλίκων, β) στην ανταπόκριση της εκπαίδευσης ενηλίκων στην πιθανή ανάγκη για αναδιοργάνωση του ανθρώπινου δυναμικού στην Ευρώπη μετά την υγειονομική κρίση, γ) στη γενικότερη θέση και κατάσταση των Πανεπιστημίων και των κέντρων εκπαίδευσης ενηλίκων μετά την πανδημία, δ) στην αναδιάρθρωση και την ανάγκη προσφοράς περισσότερων διαδικτυακών μαθημάτων και μαθημάτων ανάπτυξης δεξιοτήτων ψηφιακού γραμματισμού στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων, ε) στην αντιμετώπιση των νέων δεδομένων στην εκπαίδευση λόγω της πανδημίας από τους ίδιους τους εκπαιδευτές ενηλίκων, στ) στην επαρκή ή όχι προστασία των ελεύθερων επαγγελματιών και εκπαιδευτών του χώρου, καθώς και ζ) στον αντίκτυπο της κρίσης σε διαφορετικούς τρόπους παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης ενηλίκων.

 

 7th ReNAdET Meeting