25
Σαβ, Μάι

Συμμετοχή του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου στη Διαδικτυακή Έκθεση Κυπριακών Πανεπιστημίων

 

Τις δυνατότητες εξ αποστάσεως φοίτησης στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) σε πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, καθώς και σε θεματικές περιοχές των διδακτορικών προγραμμάτων του, σε ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων, θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν οι συμμετέχοντες στη διαδικτυακή εκπαιδευτική έκθεση «Παρουσίαση Κυπριακών Πανεπιστημίων». Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στις 14 Απριλίου 2021 μεταξύ των ωρών 17:00-19:00 και προϋπόθεση για την παρακολούθησή της είναι η δωρεάν εγγραφή στον σύνδεσμο https://bit.ly/399KfRm.

 Την έκθεση διοργανώνουν το Εμπορικό Κέντρο της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου & Βιομηχανίας και το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

 

Την τρέχουσα περίοδο και μέχρι τις 25 Μαΐου, το ΑΠΚΥ δέχεται αιτήσεις εισδοχής σε όλα τα προγράμματα σπουδών του (προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά) για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Το δημόσιο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, προσφέρει ποιοτικές σπουδές σε όλους όσοι επιθυμούν να αποκτήσουν έναν αξιόπιστο και αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών για την επαγγελματική και προσωπική τους εκπαίδευση, χωρίς τους περιορισμούς της συμβατικής εκπαίδευσης, στον δικό τους χώρο και χρόνο. Αξιοποιεί ευέλικτες και κατάλληλες διαδραστικές παιδαγωγικές μεθόδους και καινοτόμες τεχνολογίες τηελεκπαίδευσης, προσαρμοσμένες στις ανάγκες και υποχρεώσεις των φοιτητών. Οι τίτλοι σπουδών του αναγνωρίζονται από το Ελληνικό κράτος μέσω του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ).

 

 

 

cyfair april2021