17
Δευ, Ιουν

Inclusive Education using Animation and Multimedia»: Νέο ερευνητικό έργο με τη συμμετοχή του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

 

Τον διαχρονικό στόχο για μια εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς με την αξιοποίηση καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών και πολυμέσων, ώστε τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες να μπορούν να ενταχθούν χωρίς προβλήματα στις σχολικές μονάδες, υποστηρίζει το ερευνητικό έργο «I_AM: Inclusive education using Animation and Multimedia». Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) συμμετέχει στην υλοποίηση του έργου με ερευνητική ομάδα, της οποίας επικεφαλής είναι ο Πρύτανής του, Πέτρος Πασιαρδής, Καθηγητής Εκπαιδευτικής Ηγεσίας.

Το έργο I_AM έχει διετή διάρκεια και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+. Κύριος στόχος του είναι η ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων, εφαρμογών και πολυμέσων, που σε συνδυασμό με ανθρωποκεντρικές και διεπιστημονικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις, θα υποστηρίζουν τους εκπαιδευτικούς στην αντιμετώπιση της ποικιλομορφίας στη σχολική τάξη και ιδιαίτερα των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επιπλέον στόχοι είναι η καλλιέργεια των αξιών της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς και η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και της Πολιτείας για την ουσιαστική ‘ενιαία’ εκπαίδευση. Για την επίτευξη του βασικού σκοπού του, το έργο θα εστιάσει στην ενεργό συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων (παιδιά, εκπαιδευτικοί, γονείς), ώστε να διευκολύνει την ένταξη και την αποδοχή χωρίς διακρίσεις των παιδιών αυτών στη σχολική μονάδα και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.

Το έργο I_AM υλοποιείται από κοινοπραξία, την οποία συντονίζει η CMT Prooptiki Ltd (Ελλάδα) και συμμετέχουν το ΑΠΚΥ, το Maria Grzegorzewskiej University (Πολωνία), το Ινστιτούτο  Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης (Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.) (Ελλάδα), η μη κυβερνητική οργάνωση Platforma - Urban Culture Company (Ελλάδα) και το ίδρυμα Hand in Hand Foundation (Ουγγαρία).

 

I AM logo