09
Σαβ, Δεκ

«Youth new personal & employable skills development - YNSPEED»: Το νέο ερευνητικό έργο του ΑΠΚΥ για την ψηφιακή εκπαίδευση των νέων

 

 

 

 

 

Με στόχο την ενίσχυση των ψηφιακών ικανοτήτων των νέων και την εκπαίδευσή τους σε δεξιότητες απαραίτητες για την ενεργοποίηση του πολίτη και την απασχόληση στη σημερινή εποχή, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) συμμετέχει στην υλοποίηση ενός νέου ερευνητικού έργου με τίτλο «Youth new personal & employable skills development - YNSPEEDYNSPEED». Την ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου συντονίζει η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Jahna Otterbacher, επικεφαλής του Ερευνητικού Κέντρου Αλγοριθμικής Διαφάνειας (Cyprus Center for Algorithmic Transparency - CyCAT), με έδρα το ΑΠΚΥ.

Το έργο YNSPEED, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+, στοχεύει στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και στην ανάπτυξη μίας ψηφιακής πλατφόρμας για την προσφορά Μαζικών Ανοιχτών Διαδικτυακών Μαθημάτων (Massive Open Online Courses - MOOCs). Τα μαθήματα που θα σχεδιαστούν από την κοινοπραξία του έργου σκοπεύουν αφενός στην κατάρτιση των συμμετεχόντων σε τομείς αιχμής της ψηφιακής εποχής, όπως ο ψηφιακός εγγραμματισμός (digital literacy), οι ψευδείς ειδήσεις (fake news) και η αειφόρος ανάπτυξη (sustainable development), και αφετέρου στην ανάπτυξη απαραίτητων ψηφιακών δεξιοτήτων και βασικών ικανοτήτων πληροφορικής (λ.χ. χρήση διαδικτύου, δεξιότητες 21ου αιώνα). Η ολοκλήρωση των μαθημάτων και της κατάρτισης, που θα στοχεύσει κυρίως νέους 16-35 ετών, θα οδηγεί στη χορήγηση διπλωμάτων (certificates), που θα ισχυροποιούν το ακαδημαϊκό προφίλ των συμμετεχόντων και την προσβασιμότητά τους στην αγορά εργασίας στη σημερινή ψηφιακή εποχή.

Στο έργο, που συντονίζει το Institutul Roman de Educatie a Adultilor (Ρουμανία) και έχει διετή διάρκεια (02/2020-01/2022), συμμετέχουν, εκτός από το ΑΠΚΥ, οι οργανισμοί Fundacio Eurecat (Ισπανία), Regionalne Centrum Wolontariatu (Πολωνία) και Balkan Distance Education Network - BADEN (Σερβία).