25
Τρι, Ιουν

Νέο ερευνητικό έργο με τίτλο «Cyber Sensors for Critical Infrastructure Protection and Large Scale Cyber Range Training Environment - CY SENTINEL»

 

 

 

 

 

Με απώτερο σκοπό τη βελτιστοποίηση των εθνικών ικανοτήτων στην κυβερνοασφάλεια και στην προστασία των πληροφοριακών συστημάτων των κρίσιμων υποδομών, η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας και το Ερευνητικό Εργαστήριο Κυβερνοασφάλειας και Τηλεπικοινωνιών (ΕΕΚΤ) του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου συμπράττουν, στο πλαίσιο μνημονίου που έχουν συνομολογήσει, για την ανάπτυξη τεχνολογιών ασφάλειας του κυβερνοχώρου. Σ’ αυτό το πλαίσιο άρχισε η υλοποίηση ενός νέου ερευνητικού έργου με τίτλο «Cyber Sensors for Critical Infrastructure Protection and Large Scale Cyber Range Training Environment - CY SENTINEL», με επικεφαλής τον Καθηγητή Σταύρο Σταύρου, διευθυντή του ΕΕΚΤ.

Το έργο «CY SENTINEL», στο οποίο συμμετέχει η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας και o τεχνικός και επιχειρησιακός βραχίονάς της, το Εθνικό CSIRT (Computer Security Incident Response Team), έχει στόχο την ανάπτυξη τεχνολογιών και την κατάρτιση προσωπικού σε θέματα κυβερνοασφάλειας και προστασίας κρίσιμων υποδομών, ώστε να θωρακισθούν οι κρίσιμες υποδομές από τις αυξανόμενες και ασύμμετρες απειλές στον κυβερνοχώρο. Στο πλαίσιο του έργου θα αναπτυχθούν έξυπνοι αισθητήρες, ικανοί να ανιχνεύουν απειλές στον κυβερνοχώρο, και μια πλατφόρμα προσομοίωσης της λειτουργίας τυπικών πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων, η οποία θα μπορεί να προσομοιώσει ρεαλιστικά και σε μεγάλη κλίμακα δίκτυα, υπολογιστές, υπηρεσίες, κυβερνοεπιθέσεις και συστήματα κυβερνοασφάλειας για σκοπούς εκπαίδευσης.