04
Τετ, Οκτ
Σταύρος Σταύρου (Stavros Stavrou)
Σταύρος Σταύρου (Stavros Stavrou)
Καθηγητής
Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων, Συστήματα Ασύρματης Επικοινωνίας
Σχολή Θετικών & Εφαρμοσμένων Επιστημών
Τρίτη/Tuesday, 09:00-14:00

stavros.stavrou@ouc.ac.cy

-
-
-
-

Ο Δρ. Σταύρος Σταύρου κατέχει διδακτορικό τίτλο σπουδών στις Τηλεπικοινωνίες από το Πανεπιστήμιο του Surrey (Μεγάλη Βρετανία) και η περιοχή εμπειρογνωμοσύνης του επικεντρώνεται στα Συστήματα / Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών και σε συνυφασμένα θέματα ασφάλειας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντοπίζονται μεταξύ του πρώτου (physical) και τρίτου (network) επίπεδου (OSI layer stack).

Έχει δημοσιεύσει εκτενώς σε έγκριτα διεθνή περιοδικά και συνέδρια και έχει επιβλέψει διδακτορικούς φοιτητές σε θέματα που σχετίζονται με τις ερευνητικές περιοχές ειδίκευσής του. Μέχρι σήμερα έχει συγκεντρώσει πέραν των 5 εκατ. ευρώ σε χρηματοδοτήσεις για έρευνα και ανάπτυξη από ερευνητικούς και κυβερνητικούς οργανισμούς και βιομηχανικές συνεργασίες. Έχει συγγράψει και διαχειρισθεί ερευνητικές προτάσεις για οργανισμούς όπως το EPSRC, Defence and Science Technology Laboratory (MoD, U.K.) και άλλους διεθνείς οργανισμούς τηλεπικοινωνιών, ενώ συνέγραψε και διαχειρίστηκε ευρωπαϊκά και τοπικά ερευνητικά έργα.

Έχει πέραν των 100 δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, συνέδρια και τεχνικές αναφορές, σε θέματα σχεδιασμού ασύρματων δικτύων και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Είναι επίσης κριτής σε επιστημονικά περιοδικά και είναι κάτοχος διπλώματος ευρεσιτεχνίας ενός παρεμβολέα κινητής τηλεφωνίας.

Ο Δρ. Σταύρου είναι Fellow της Ανώτερης Ακαδημίας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Μεγάλης Βρετανίας, ο πρώτος εκλεγμένος πρόεδρος του σχηματισμού Κυβερνοασφάλειας του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Άμυνας και Ασφάλειας (European Security and Defense College - ESDC), και μέλος του εκτελεστικού Ακαδημαϊκού Συμβουλίου του, το οποίο δραστηριοποιείται στον τομέα της κοινής Ευρωπαϊκής πολιτικής άμυνας και ασφάλειας.

ΚΥΡΙΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

 • Κυβερνοασφάλεια
 • Προστασία κρίσιμων υποδομών
 • Ασφάλεια επικοινωνιών
 • Μοντελοποίηση Ασύρματων Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων
 • Ραδιοεντοπισμός Ασύρματων Συσκευών
 • Δίκτυα Αισθητήρων
 • Έξυπνες Πόλεις και ΙοΤ

 

English text follows

SHORT VITA

Dr. Stavrou's area of expertise is Communication Networks and Telecommunication Systems. He has published extensively in peer reviewed publications, has graduated several PhD students in topics related to the above areas, and up to date he has raised more than 5 millioneuros in personal research grants (PI) from research councils, government organizations and industrial collaborations.

His current research interests span through different topics between layer 1 and 3 of the OSI model. He has contributed towards numerous technical reports and he is the patent holder of a mobile phone jammer. He has been the author/co-author and principal investigator of a number of successful research proposals, targeting research councils and industry.

Some of the organizations with which he has initiated, managed and carried out work for include: EPSRC, Defence and Science Technology Laboratory (MoD, U.K.), Rolls Royce plc, Inmarsat and others. He has also been a major contributor in a number of EU and national research projects.

Dr. Stavrou is also a member of the Executive Academic Board of the European Defence and Security College (ESDC) and he is a Fellow of the Higher Education Academy U.K.

MAIN RESEARCH AREAS

• Cybersecurity

• Critical Infrastructure Protection

• Secure Communications

• Wireless Telecommunication Systems and Networks

• Localisation of wireless devices

• Sensor networks

• Smart Cities and IoT (Internet of Things)

 • Πρόεδρος του σχηματισμού Κυβερνοασφάλειας του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Άμυνας και Ασφάλειας (2018-2020).
 • Μέλος της Συγκλήτου του ΑΠΚΥ (2018- 2019).
 • Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΑΠΚΥ (2014-2018).
 • Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών του ΑΠΚΥ (2018-2020).
 • Μέλος του Εκτελεστικού Ακαδημαϊκού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Άμυνας και Ασφάλειας (2016-σήμερα).
 • Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος στο ΑΠΚΥ του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Συστήματα Ασύρματης Επικοινωνίας» (2014-2020).
 • Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος στο ΑΠΚΥ των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων «Πληροφοριακά Συστήματα» και «Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα» (2009-2011).
 • Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος στο ΑΠΚΥ του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων» (2015-2018).

 

English text follows

ADMINISTRATIVE/RESEARCH POSITIONS

 • Chairman of the Cyber Configuration (EAB.Cyber) of the European Security and Defence College (2018-2020).
 • Member of the OUC Senate (2018-2019).
 • Member of the Governing Board of OUC (2014-2018).
 • Dean of the Faculty of Pure and Applied Sciences, OUC (2018-2020).
 • Member of the Executive Academic Board of the European Defence and Security College (2016-present).
 • Academic Coordinator of the OUC Postgraduate Programme "Wireless Communication Systems" (2014-2020).
 • Academic Coordinator of the OUC Postgraduate Programme "Information and Communication Systems" (2009-2011).
 • Academic Coordinator of the OUC Postgraduate Programme "Computer and Network Security" (2015-2018).
 • Pellet, S. Shiaeles, S. Stavrou (2019), “Localising social network users and profiling their movement”, Elsevier, Journal of Computers & Security, MDPI, Vol. 81, pp. 49-57.
 • Kokkinis, A., Kanaris, L., Liotta, A., Stavrou, S. (2019), “RSS Indoor Localization Based on a Single Access Point”, Sensors Journal, MDPI, 19(17), 3711.
 • Kanaris, L., Sergiou, C., Kokkinis, A., Pafitis, A., Antoniou, N., Stavrou, S. (2019), “On the Realistic Radio and Network Planning of IoT Sensor Networks”, Sensors Journal, MDPI, 19(15), 3264.
 • Alvanos, D., Limniotis, K., Stavrou, S. (2018), “On the cryptographic features of a VoIP service”, Journal of Cryptography, MDPI, DOI:10.3390/ cryptography2010003, Vol. 2, Issue 1.
 • Stavrou, E. and Stavrou, S. (2017), “Intrusion recovery in NLOS WSNs with a varying network density”, 24th International Conference on Telecommunications (ICT).

https://www.researchgate.net/profile/Stavros_Stavrou