22
Σαβ, Ιουν

Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας και του ΑΠΚΥ

 

 

 

Υπογράφτηκε Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας – Εθνικού CSIRT-CY και του Ανοικτού Πανεπιστήμιου Κύπρου – Εργαστήριο Κυβερνοασφάλειας και Τηλεπικοινωνίων. Σκοπός της συνεργασίας είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος κυβερνοασφάλειας / κυβερνοάμυνας για την προστασία κρίσιμων ή άλλων υποδομών, καθώς και η ανάπτυξη μιας πλατφόρμας τύπου Cyber Range, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για σκοπούς εκπαίδευσης σε θέματα κυβερνοασφάλειας.   

Το μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν εκ μέρους και για λογαριασμό της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας ο κ. Γιώργος Μιχαηλίδης, Επίτροπος Επικοινωνιών, και εκ μέρους και για λογαριασμό του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου και του Εργαστηρίου Κυβερνοασφάλειας και Τηλεπικοινωνιών ο Καθηγητής Σταύρος Σταύρου, Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστήμων και Διευθυντής του Εργαστηρίου.