14
Παρ, Ιουν

Υβριδική Διάλεξη «Επεξεργασία Αποβλήτων και Βιοοικονομία» (6ος Κύκλος Σειράς Διαλέξεων Περιβάλλοντος)

Την Πέμπτη 23 Μαΐου 2024 θα πραγματοποιηθεί ανοικτή υβριδική διάλεξη με τίτλο «Επεξεργασία Αποβλήτων και Βιοοικονομία» και εισηγητή τον Καθηγητή Δημήτρη Λέκκα, Διευθυντή του Εργαστηρίου Διαχείρισης Αποβλήτων του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η διάλεξη θα λάβει χώρα στις 18:00 μ.μ. στο Κτήριο της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ), στη διεύθυνση Λεωφ. Γιάννου Κρανιδιώτη 89, 2231 Λατσιά, Λευκωσία, και θα μεταδοθεί ταυτόχρονα και διαδικτυακά μέσω των εργαλείων τηλεκπαίδευσης του ΑΠΚΥ στον σύνδεσμο https://tinyurl.com/bddunxsp.

Η εκδήλωση είναι η τελευταία του 6ου Κύκλου της Σειράς εξειδικευμένων Διαλέξεων σε θέματα Χημικής Μηχανικής – Μηχανικής Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Περιβάλλοντος, που διοργανώνει το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος» και το Εργαστήριο Χημικής Μηχανικής και Μηχανικής Αειφορίας του ΑΠΚΥ. Τη Σειρά Διαλέξεων υποστήριξε το Γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος.

Η διάλεξη στοχεύει σε θέματα επεξεργασίας αποβλήτων και βιοοικονομίας και πιο συγκεκριμένα στη βιώσιμη παραγωγή και τη διαχείριση βιομάζας. Ο Δρ. Λέκκας θα αναλύσει ερευνητικά πεδία όπως είναι (i) η παραγωγή της βιομάζας από φυσικά οικοσυστήματα και ανθρωπογενείς δραστηριότητες, η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο της κυκλικής βιοοικονομίας, (ii) παραγωγή βιοπροιόντων από αγροκτηνοτροφικά απόβλητα, π.χ. βιοπλαστικά από απόβλητα τυροκομείων, εδαφοβελτιωτικά – compost, (iii) επεξεργασία της βιομάζας που παράγεται στα νησιά του Β. Αιγαίου με χρήση τεχνολογιών αεριοποίησης και πυρόλυσης για την παραγωγή ενέργειας και άλλων προϊόντων (βιο-εξανθράκωμα και βιο-έλαιο).

Ο Δρ. Δημήτρης Λέκκας είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στην Υδρολογία από το Imperial College London (UK). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την ανάλυση και προσομοίωση περιβαλλοντικών συστημάτων, την ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων, την κομποστοποίηση, καθώς και την κυκλική οικονομία. Έχει συμμετάσχει ως επιστημονικός υπεύθυνος ή ως ερευνητής σε ευρωπαϊκά και ελληνικά ερευνητικά προγράμματα και στην παρούσα φάση είναι συντονιστής στην Ερευνητική Υποδομή για την αξιοποίηση υποπροϊόντων αγροδιατροφικού τομέα. Είναι ο Επιστημονικός Υπεύθυνος και πρόεδρος του Διεθνούς Συνεδρίου Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (CEST) και εκτελεστικός Διευθυντής του επιστημονικού περιοδικού Global NEST Journal.


Εγγραφή για πιστοποιητικό παρακολούθησης:  https://forms.office.com/e/eDPBnTuJWp


 

Add event to calendar

AppleGoogleOffice 365OutlookOutlook.comYahoo