02
Σαβ, Μαρ

Βιωσιμότητα Επιχειρήσεων και Περιβαλλοντική, Κοινωνική & Εταιρική Διακυβέρνηση (6ος Κύκλος Σειράς Διαλέξεων Περιβάλλοντος)

Η προώθηση της βιώσιμης και υπεύθυνης εταιρικής συμπεριφοράς, η περιβαλλοντική διαχείριση και ο ευρύτερος χειρισμός κοινωνικών ζητημάτων στα συστήματα εταιρικής διακυβέρνησης έχουν πλέον ουσιώδη σημασία για την ανάπτυξη μιας επιχείρησης / ενός οργανισμού. Το θέμα «Βιωσιμότητα Επιχειρήσεων και Περιβαλλοντική, Κοινωνική & Εταιρική Διακυβέρνηση» πραγματεύεται την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2023 σε ανοιχτή υβριδική διάλεξη η κ. Νικόλ Κ. Φινοπούλου, δικηγόρος με σημαντική εμπειρία στον τομέα της βιώσιμης χρηματοδότησης και στην εφαρμογή προγραμμάτων για την επίτευξη Εταιρικής Ανάπτυξης, Βιωσιμότητας και Υπευθυνότητας.

Η διάλεξη εντάσσεται στο πλαίσιο του 6ου Κύκλου της Σειράς εξειδικευμένων Διαλέξεων σε θέματα Χημικής Μηχανικής – Μηχανικής Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Περιβάλλοντος, που διοργανώνει το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος» και το Εργαστήριο Χημικής Μηχανικής και Μηχανικής Αειφορίας του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ).

Η εκδήλωση θα αρχίσει στις 18:00 μ.μ. στο κεντρικό κτίριο του ΑΠΚΥ στη Λευκωσία (Λεωφόρος Γιάννου Κρανιδιώτη 33, 2220 Λατσιά), ενώ θα μεταδοθεί ταυτόχρονα και διαδικτυακά μέσω των εργαλείων τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστημίου στον σύνδεσμο https://tinyurl.com/bddunxsp.

Τον 6ο Κύκλο της Σειράς Διαλέξεων στηρίζει το Γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η παρουσίαση θα εστιάσει στους περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και διακυβερνητικούς παράγοντες, οι οποίοι είναι σημαντικοί για επιτυχημένες επιχειρήσεις και για την αειφόρο διαχείριση επενδύσεων. Θα συζητηθούν οι προτεραιότητες σε Ευρωπαϊκό επίπεδο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και σε διεθνές επίπεδο με έμφαση στη Στρατηγική Αειφόρου Ανάπτυξης του ΟΗΕ. Η Νικόλ Φινοπούλου θα αναλύσει ανθρώπινα και κοινωνικά ζητήματα που άπτονται της βελτίωσης των βιοτικών προτύπων ζωής και άλλα ζητήματα που ομαδοποιούνται ευρέως υπό τις έννοιες της κοινωνικής ευθύνης και των ανισοτήτων. Στο πλαίσιο της παρουσίασης θα συζητηθεί η διαχείριση εταιρικών  σημείων αναφοράς (ESG metrics), καθώς και συγκριτικοί δείκτες αξιολόγησης στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και επενδύσεων. Τέλος, η ομιλήτρια θα επικεντρωθεί στις προκλήσεις της ενσωμάτωσης περιβαλλοντικής και κοινωνικής διακυβέρνησης σε εταιρικές στρατηγικές.

Η Νικόλ Κ. Φινοπούλου είναι επαγγελματίας δικηγόρος με πέραν των 20 ετών εμπειρία στην παροχή νομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στους τομείς (i) Εταιρικού και Εμπορικού Δικαίου, (ii) Τραπεζικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου, Υπηρεσιών και Συναλλαγών, και (iii) Εταιρικής Διακυβέρνησης και Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Έχει πιστοποιηθεί στην πρακτική εφαρμογή προγραμμάτων για την επίτευξη Εταιρικής Ανάπτυξης, Βιωσιμότητας και Υπευθυνότητας (ESG, Sustainable Finance, Corporate Sustainability & Responsibility Reporting, Social Responsibility). Μεταξύ άλλων επαγγελματικών προσόντων είναι Πιστοποιημένη Εμπειρογνώμονας (Certified Expert) για θέματα Κυκλικής Οικονομίας και Βιώσιμων Στρατηγικών,  και Βιώσιμης Χρηματοδότησης (Sustainable Finance) και, μεταξύ άλλων, είναι μέλος του Institute for Sustainability Leadership του Πανεπιστημίου του Cambridge, συνδεδεμένο μέλος του Chartered Institute for Securities & Investment (CISI), Μέλος των Ανακλαστικών Επιτροπών του International Standardization Organization (ISO) (Financial Services TC68 & Sustainable Finance TC322) και πιστοποιημένη σύμβουλος του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου Money Laundering Compliance Officer (MLCO). Διετέλεσε ανεξάρτητο μέλος των Συμβουλίων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (CySEC) και του Πανεπιστημίου Κύπρου. Από το 2003 είναι ενεργό μέλος του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου με άμεση συμμετοχή στην Επιτροπή Εταιρειών, Κεφαλαιαγοράς και Φορολογικού Σχεδιασμού (CBA). Είναι ιδρυτικό μέλος και δικηγόρος του Cyprus Corporate Sustainability & Reporting Association (CSR Cyprus) και της γραμματείας του ΜΚΟ «Ίδρυμα Ενταγμένων Οικιστικών Μονάδων» (Ε.Ο.Μ), ιδρυτικό μέλος του Young BPW Cyprus σε συνεργασία με τον Διεθνή και Ευρωπαϊκό Οργανισμό Business Professional Women και μέλος της AIPFE Κύπρου – Γυναίκες της Ευρώπης και του Rotary Association – Nicosia – Lefkothea. Κατέχει πτυχίο νομικής από το Leicester University και LL.M (Masters of Law) στο Εταιρικό και Εμπορικό Δίκαιο από το University College London (UCL) και είναι κάτοχος του επαγγελματικού τίτλου νομικών τεχνικών δεξιοτήτων Postgraduate Diploma in Legal Practice Course (LPC) City University (London) και μεταπτυχιακού διπλώματος από το International Faculty of Finance Postgraduate Certificate in the Mechanics of Project Finance (Middlesex University London).


Εγγραφή για πιστοποιητικό παρακολούθησης:  https://forms.office.com/e/eDPBnTuJWp


Καταχωρήστε την υβριδική διάλεξη στο ημερολόγιό σας

Add event to calendar

GoogleOffice 365OutlookOutlook.comYahoo