03
Κυρ, Μαρ

Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης – Οφέλη και Προστιθέμενη Αξία κατά την Εφαρμογή τους (6ος Κύκλος Σειράς Διαλέξεων Περιβάλλοντος)

Η συμβολή των προτύπων ISO και των Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στην επίτευξη στόχων αειφόρου ανάπτυξης και βιωσιμότητας σε ιδρυματικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο είναι το αντικείμενο της εναρκτήριας διάλεξης του 6ου Κύκλου της Σειράς εξειδικευμένων Διαλέξεων σε θέματα Χημικής Μηχανικής – Μηχανικής Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Περιβάλλοντος, που διοργανώνει το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος» και το Εργαστήριο Χημικής Μηχανικής και Μηχανικής Αειφορίας του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ).

Η υβριδική διάλεξη με τίτλο «Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης – Οφέλη και Προστιθέμενη Αξία κατά την Εφαρμογή τους» θα λάβει χώρα την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2023 με ομιλήτρια την Αθηνά Παναγιώτου, Γενική Διευθύντρια του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS).

Η εκδήλωση θα αρχίσει στις 18:00 μ.μ. στο κεντρικό κτίριο του ΑΠΚΥ στη Λευκωσία (Λεωφόρος Γιάννου Κρανιδιώτη 33, 2220 Λατσιά) και θα μεταδοθεί ταυτόχρονα και διαδικτυακά μέσω των εργαλείων τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστημίου στον σύνδεσμο https://tinyurl.com/bddunxsp. Τον 6ο Κύκλο της Σειράς Διαλέξεων στηρίζει το Γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Το ISO 14001 είναι το διεθνές Πρότυπο για την Περιβαλλοντική Διαχείριση. Το πρότυπο καταγράφει τον τρόπο με τον οποίο ένας οργανισμός / μια επιχείρηση μπορεί να εφαρμόσει ένα σύστημα με το οποίο θα είναι σε θέση να προσδιορίζει περιβαλλοντικές πλευρές της λειτουργίας του και τυχόν επιπτώσεις, τις απειλές και τις ευκαιρίες που σχετίζονται με το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, καθώς και να αναπτύσσει μηχανισμούς ελέγχου για τον περιορισμό των επιπτώσεων του στο περιβάλλον και τη μείωση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος. Οι απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001 μπορούν να εφαρμοστούν σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, σε επιχειρήσεις και οργανισμούς οποιουδήποτε μεγέθους. Είναι το εργαλείο που μπορεί να παρέχει το πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος και την ανταπόκριση ενός οργανισμού στις μεταβαλλόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες σε ισορροπία πάντα με τις οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες.

Η Αθηνά Παναγιώτου είναι Γενική Διευθύντρια του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS) και Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της Κυπριακής Εταιρείας Πιστοποίησης (ΚΕΠ). Είναι εκλελεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεθνούς Δικτύου Φορέων Πιστοποίησης (International Quality Network (IQNet), καθώς και εγκεκριμένη Εκπαιδεύτρια Επαγγελματικής Κατάρτισης από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Έχει πολύχρονη επαγγελματική εμπειρία στον τομέα περιβαλλοντικής διαχείρισης και συναφών συστημάτων και είναι Επικεφαλής Επιθεωρήτρια για Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας πολλών πιστοποιήσεων ISO, Επικεφαλής Επαληθευτής Συστημάτων Οικολογικής Διαχείρισης με βάση τον Κανονισμό EMAS, Eπικεφαλής Επαληθεύτρια Αέριων Εκπομπών, Επικεφαλής Εκπαιδεύτρια Προγραμμάτων Συστημάτων Διαχείρισης και σχετικών Γενικών Κανονισμών και Νομοθεσιών, Επικεφαλής των τομέων κυβερνοασφάλειας, κυκλικής οικονομίας, τροφίμων και υγείας, καθώς και υπεύθυνη για τη συμμετοχή της ΚΕΠ σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα.


Εγγραφή για πιστοποιητικό παρακολούθησης:  https://forms.office.com/e/eDPBnTuJWp


Καταχωρήστε την υβριδική διάλεξη στο ημερολόγιό σας

AppleGoogleOffice 365OutlookOutlook.comYahoo