02
Σαβ, Μαρ

Μετασχηματισμός ταυτοτήτων ενηλίκων μεταναστών και εκπαίδευση ενηλίκων για ενεργό πολιτειότητα στη χώρα υποδοχής: Μια μελέτη περίπτωσης

Διαδικτυακή διάλεξη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Επαγγελματικών Δεξιοτήτων (European Vocational Skills Week) διοργανώνουν το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και το Erasmus Mundus International Master “Adult Education for Social Change με την κυρία Γεωργία Μπάρκογλου, η οποία υποστήριξε πρόσφατα τη διδακτορική της διατριβή στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ). Η διάλεξη με τίτλο «Μετασχηματισμός ταυτοτήτων ενηλίκων μεταναστών και εκπαίδευση ενηλίκων για ενεργό πολιτειότητα στη χώρα υποδοχής: Μια μελέτη περίπτωσης» θα λάβει χώρα την Tετάρτη, 25 Οκτωβρίου 2023, στις 19:30 μ.μ. και θα μεταδοθεί μέσω των εργαλείων τηλεκπαίδευσης του ΑΠΚΥ στον σύνδεσμο: https://tinyurl.com/2fp6rrw6

Η παρουσίαση εστιάζει σε μια πρόσφατη έρευνα που μελετά τις ταυτότητες που δομούν οι ενήλικες εκπαιδευόμενες μετανάστριες και τους μετασχηματισμούς που συμβαίνουν σε πτυχές των ταυτοτήτων τους εντός του εκπαιδευτικού πλαισίου, ώστε να καταστούν ενεργοί πολίτες. Σκοπός είναι να αξιοποιηθούν τα αποτελέσματά της έρευνας στην πράξη αφενός για τον προσανατολισμό εκπαιδευτικής πολιτικής για τους μεταναστευτικούς πληθυσμούς και αφετέρου για την οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων με στόχο τον μετασχηματισμό των εκπαιδευομένων και κατ’ επέκταση των κοινωνιών, ώστε να είναι πιο δίκαιες και δημοκρατικές. Πρόκειται για μια μελέτη περίπτωσης, στην οποία συμμετείχαν οχτώ μετανάστες και μετανάστριες που αφηγήθηκαν τις ζωές και τις εκπαιδευτικές τους εμπειρίες, ιδιαίτερα στο Σχολείο Αλληλεγγύης Οδυσσέας που συνιστά το εκπαιδευτικό πλαίσιο εντός του οποίου μελετήθηκαν οι διαδικασίες ταυτοτικών μετασχηματισμών. Για την πληρέστερη κατανόηση των επιδράσεων από τον εκπαιδευτικό χώρο, διενεργήθηκαν και τέσσερις συνεντεύξεις με εκπαιδεύτριες. Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι οι μετανάστριες εκπαιδευόμενες δομούν δημιουργικά εξελισσόμενες, ρευστές, υβριδικές μεταναστευτικές ταυτότητες και ότι έχουν ανάγκη από αλλαγή στον νέο κοινωνικό χώρο διατηρώντας ταυτόχρονα τη συνέχεια της βιογραφικής τους συγκρότησης. Το ζητούμενο αυτό μπορεί να εξυπηρετηθεί με τη διαμόρφωση ευέλικτων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, που προσιδιάζουν στον τύπο των «Τρίτων Χώρων» μάθησης, όπου ακολουθούνται εκπαιδευτικές πρακτικές συνεπείς προς τις αρχές της απελευθερωτικής, μαθητοκεντρικής εκπαίδευσης, προωθείται η συλλογική δράση των εκπαιδευομένων και υποβοηθείται η γεφύρωση με την ευρύτερη τοπική κοινωνία με όρους ενεργούς πολιτειότητας.

Η Δρ Γεωργία Μπάρκογλου εργάζεται ως εκπαιδευτικός στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση από το 2009 και έχει εμπειρία διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας σε μετανάστες/στριες από το 2017-2019 στο Σχολείο Αλληλεγγύης Οδυσσέας ως εθελόντρια. Υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου τον Ιούνιο 2023 και είναι μέλος του επιστημονικού δικτύου ESREA (European Society for Research on the Education of Adults). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την Εκπαίδευση Ενηλίκων, την εκπαίδευση μεταναστών, τη χειραφετητική/απελευθερωτική αγωγή και τη μάθηση σε εναλλακτικούς – Τρίτους χώρους μάθησης.

 

Καταχωρήστε την εκδήλωση στο ημερολόγιό σας

AppleGoogleOffice 365OutlookOutlook.comYahoo